Partierna: Nej till EU:s jordbruksstöd

NYHETER

Aftonbladet.se har gått igenom samtliga partiers EU-program för att se hur de vill möta finanskrisen och reformera EU:s budget.

Vi har endast tittat på de svenska partier som i dag finns representerade i EU-parlamentet.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill inrätta en Finansinspektion i EU och införa gemensamma regler på finansmarknaden. Bonussystemen ska bort och EU bör sätta hårdare press för att stoppa nya och gamla skatteparadis.

Partiet säger ja till euron men nej till en ny folkomröstning.

Partiet vill också avveckla EU:s jordbrukssubventioner och på så sätt få pengar till fler jobb samt investeringar i kunskap och utbildning.

Moderaterna

Moderaterna vill ha tydligare lagar och regleringar för till exempel hedgefonder och kreditvärderingsinstitut. Partiet vill också reformera ersättnings- och bonussystem för ledande personer i banker och andra finansinstitut.

Precis som Socialdemokraterna vill Moderaterna införa en finansinspektion på EU-nivå. Länder med strikt banksekretess ska bli mer öppna.

Moderaterna säger ja till euron och vill undersöka vad det betytt för Sverige att stå utanför. Däremot säger man nej till en ny folkomröstning.

Partiet vill avskaffa jordbruks- och regionalstödet. EU:s pengar ska användas mer ansvarsfullt än i dag. På så sätt ska Sveriges medlemsavgift kunna sänkas.

Junilistan

Junilistan vill halvera EU-avgiften. Det skulle vara möjligt om EU arbetade med färre frågor än i dag. Partiet vill också rensa bland EU:s institutioner och bland annat avveckla Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionkommittén. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska avskaffas.

Partiet vill kämpa mot bedrägerier och korruption inom EU. I den kampen lanserar man sig som det ledande svenska partiet. Enligt Junilistan motsvarar EU:s felaktiga utbetalningar för regionalpolitiken Sveriges alla utgifter för hälso-, sjukvård och social omsorg (2007).

Partiet säger nej till höjd lön för EU-parlamentarikerna. Lönen ska som i dag motsvara en riksdagsledamots lön. Junilistan vill inte ersätta kronan mot euron.

Vänsterpartiet

Partiet vill att jordbrukspolitiken styrs nationellt. Ekologisk produktion ska gynnas. Dagens system gynnar EU:s storbönder medan småbönder i tredje världen missgynnas, menar man.

Partiet vill också förändra EU:s regional- och strukturstöd eftersom de kostar för mycket och är ineffektiva. Pengarna ska enligt Vänsterpartiet bara gå till de fattigaste länderna och regionerna för bland annat bostadsbyggande.

Vänsterpartiet säger nej till euron som svensk valuta.

Folkpartiet

Mer än något annat svenskt parti säger Folkpartiet ja till euron. I valmanifestet konstaterar man att ja eller nej till valutan inte avgörs i EU-parlamentet men vill ändå använda valrörelsen för att driva frågan. Folkpartiet menar att EU har euron att tacka för det man har gjort för att återupprätta stabiliteten och förtroendet för finansmarknaderna i finanskrisens spår.

Folkpartiet vill ha en ny folkomröstning under nästa mandatperiod. Partiet vill skapa en finansinspektion på EU-nivå.

Folkpartiet stämmer in i kören: Nej till EU:s jordbruksstöd. Partiet vill avskaffa produktionsstödet till Europas bönder senast 2015. I stället vill man investera i jobb, klimat och miljö. Regionalstödet ska koncentreras till de fattigaste regionerna och länderna.

Centerpartiet

Partiet vill reformera EU:s budget. Konkurrenskraft och miljöhänsyn ska vara ledorden. Mer pengar ska gå till forskning, utveckling, miljö, klimat, innovationer och företagande.

EU:s bönder ska i Centerpartiets värld inte styras av produktionsstöd utan leva på marknadens villkor. Stöd som är kopplade till produktion ska bort.

Centerpartiet säger som ensamt regeringsparti nej till euron och nej till en folkomröstning nästa mandatperiod. Däremot vill man utreda vad det har betytt för Sverige att stå utanför valutasamarbetet.

Miljöpartiet

Partiet vill att EU:s länder inför skatt på valutatransaktioner, så kallad Tobinskatt. Enligt Miljöpartiet skulle det leda till bättre valutastabilitet och förbättra situationen för människor i fattiga länder.

Partiet vill reformera EU:s budget. Inga pengar ska gå till sådant som förvärrar klimatproblemen. De ekonomiska stöden till jordbruket och till regionalpolitiken ska begränsas eftersom de inte är tillräckligt effektiva.

Miljöpartiet tänker arbeta för att oegentligheter, bedrägerier och korruption inom EU ska upphöra.

Partiet säger nej till euron.

Kristdemokraterna

Partiet vill att EU tar en mer aktiv roll för att lösa den ekonomiska krisen. En europeisk finansinspektion ska inrättas med uppgift att kontrollera finansmarknaden. Kristdemokraterna vill även se en europeisk värdekommission där näringslivets företrädare, politiker och organisationer pratar sig samman för att en etisk grund ska finnas i finanssektorn.

Dessutom ska ett bedrägeriråd införas i varje medlemsland för att stoppa fusk med EU:s pengar.

Budgeten ska användas mer effektivt genom att jordbrukssubventionerna minskar. I stället ska pengarna gå till forskning, miljö och fattigdomsbekämpning.

Kristdemokraterna säger ja till euron och vill precis som Folkpartiet ha en ny folkomröstning under nästa mandatperiod.

Vi bevakar valet – med din hjälp

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet.

Med bara några dagar kvar till EU-valet fortsätter vi på Aftonbladet.se vår valbevakning – med din hjälp.

Vi bad er läsare rösta fram vilka EU-frågor som är viktigast. Vi började nedifrån med IT och integritet, fortsatte med vården, brottsligheten, jobben och klimatet. I dag tar vi upp den fråga som ni läsare tycker är allra viktigast: Ekonomin. Vi tar reda på: Hur påverkas du av det som bestäms i Bryssel?

Vi lär dig allt du behöver veta om EU, vi chattar med politiker och EU-profiler, vi ställer frågor och skapar diskussion, vi berättar vilka personer du kan rösta på och vad partierna vill i de olika frågorna. När valdagen är här nu på söndag hoppas vi att du – och vi – har blivit lite klokare på vad EU faktiskt handlar om.

ARTIKELN HANDLAR OM

EU-valet