Georgien begär vapenvila

avJenny Stiernstedt

Publicerad:
Uppdaterad:

Presidenten: Krigstillstånd råder

Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP
En georgisk kvinna i tårar utanför ett sjukhus i staden Gori, som bombarderats av ryskt stridsflyg.

Krigstillstånd råder mellan Ryssland och Georgien, uppgav Georgiens president Micheil Saakasjvili på lördagen.

Foto: IRAKLI GEDENIDZE/AFP
BEGÄR VAPENVILA Georgiens presindet Micheil Saakasjvili manade till vapenvila, sedan han konstaterat att det råder krigstillstånd mellan hans land och Ryssland.

Inte långt därefter begärde han vapenvila.

– Ryssland har inlett en fullskalig invasion av Georgien. Jag manar till omedelbar vapenvila, sade han på en presskonferens.

Från rysk sida har man dock ännu inte deklarerat krig vilket enligt Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska expert, gör att det ännu är möjligt för de båda staterna att träda tillbaka utan krav på officiellt fredsavtal.

"Svår gräns"

– Ryssland har inte gått in i andra delar än de som vill bryta sig ur och anser nog inte att det är krig på samma sätt. Men det är ju en svår gräns att dra – hur mycket måste man skjuta för att det ska bli krig?

Samtidigt, påpekar han, ligger det inte i något lands intresse att inleda regelrätt krig.

– Georgien är fullständigt underlägsna ryssarna och kan inte mäta sig med dem på långa vägar. Om något land har intresse av att undvika krig så är det Georgien.

Hur allvarlig är situationen?

– Det är alltid väldigt allvarligt när man börjar skjuta på varandra med skarpladdade vapen. Han man gått över den gränsen så får konflikten lätt sin egen dynamik. Det gäller för omvärlden att få de båda parterna att sansa sig.

Tror du att konflikten kommer att sprida sig?

– Jag tror inte att stridigheterna i sig kommer att sprda sig så länge ryssarna inte går in i Georgien. I så fall får vi ett regelrätt krig.

Varför ger sig Georgien in i det här – har de någon som helst chans?

– Nej, men presicdent Saakasjvili har under ett antal år sagt att utbrytarna åter ska in i Georgien. Någon gång måste han agera för att inte förlora sin trovärdighet. Det är ett sätt att bryta dödläget. Dessutom har Ryssland provocerat genom att samla trupper utanför Georgiens gränser hela våren.

Hur troligt är det att USA lägger sig i?

– De kommer i möjligaste mån försöka undvika att lägga sig i direkt. De kommer nog att medla, men jag tror inte att de ensidigt ställer sig på Georgiens sida. Det är inte värt det, då riskerar vi ett nytt kallt krig.

EU?

– De törs inte göra något. De är dåliga i vanliga fall och dessutom beroende av energi från Ryssland. De kommer att protestera och låta – men inte göra något.

Tror du att det blir långvarigt?

– Så länge grundkonflikten inte löses så kommer den ju att finnas kvar. Ryssland måste acceptera att Georgien är en självständig stat som själv bestämmer om den vill gå med i Nato eller ej. Och Georgien kanske måste inse att man bör vara lite finkänslig när man är granne med Ryssland.

Bakgrund till konflikten

Krisen i Kaukasus utlöstes av att två utbrytarregioner – Sydossetien och Abchazien – vill lämna Georgien, som bröt sig ur Sovjetunionen 1991. Båda utbrytarregionerna stöds av Ryssland.

Georgien däremot har hittills haft stöd från USA och andra Västländer – som velat att de georgiska gränserna respekteras och att den demokratiska utvecklingen i landet främjas.

Men – det finns också oerhört starka inofficiella motiv. Georgiens ställning har stor säkerhetspolitisk betydelse för Väst, inte minst när det gäller enerigsäkerheten. Georgien är det huvudsakliga transitlandet för olja och gas från de forna sovjetstaterna kring Kaspiska havet, och USA och EU har sedan länge velat få in Georgien inom den västliga intressesfären, till Rysslands förtret. Konflikten som nu blossat upp i området riskerar därför i värsta fall att få globala konsekvenser.

Publicerad: