Nu blir det hårdare tag

NYHETER

Sjukskriven i ett halvår – då måste du söka nytt jobb

Sjukskriven mer än tre månader – då kan du omplaceras.

Efter ett halvår måste du söka nytt jobb.

I sommar införs ännu hårdare regler för sjukskrivna.

Socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson försvarar de nya reglerna som kritiseras hårt.

Från och med den 1 juli kan du bli tvingad att byta jobb om du varit sjuk för länge. Förslaget kallas ”rehabiliteringskedjan” och går i korthet ut på följande:

l Fasta tidsgränser införs. Efter tre månader prövas om den sjukskrivne kan omplaceras på sin arbetsplats. Efter sex månader ska han eller hon söka andra jobb. Under tiden får man tjänstledigt från sitt vanliga jobb.

l Samtidigt ska företagshälsovården utvecklas och en rehabiliteringsgaranti införs.

l En bortre gräns för sjukpenning införs. I förslaget nämns 30 månader.

Får hård kritik

Men planerna får hård kritik. Försäkringskassan, som ska sköta systemet, varnar för att den ”enskilde hamnar i kläm och står utan försörjning”.

I landets kommuner är oron stor för att socialbidragen kommer att skjuta i höjden när människor blir av med sjukpenningen.

– Det får inte bli en övervältring av kostnader till kommunerna. Då har man inte vunnit någonting. Det primära är att människor kommer tillbaka till ett fullvärdigt liv, säger Anders Knape (m), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Tror på planerna

Men socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) tror att rehabiliteringskedjan gör systemet mer rättssäkert. I dag är de regionala skillnaderna stora. Med de nya riktlinjerna hoppas hon att alla sjuka ska bedömas lika – oavsett var de bor.

Målet med rehabiliteringskedjan är att Försäkringskassan ska jobba tätare med vården, arbetsgivarna och Arbetsförmedlingen.

– Många bönar om rehab, men det har inte funnits medel till det. Folk som vill jobba förtidspensioneras mot sin vilja. Nu gör vi något åt det tillsammans med arbetsmarknadens parter, säger Cristina Husmark Pehrsson.