Polisen: Vi måste vara närvarande

Av: Jill Sjölund, Claes Petersson

Publicerad:
Uppdaterad:

Krister Jacobsson, länspolismästare i Västra Götaland, svarar på ungdomarnas kritik.

Krister Jacobsson, länspolismästare.
Krister Jacobsson, länspolismästare.

Ungdomar uttrycker ett starkt hat mot polisen. Vad har ni för ansvar i detta?

– Det har att göra med vårt sätt att arbeta och bristande närvaro. Polisen är ingen naturlig del i ungdomarnas vardag och då blir vi en motpart i stället.

Överdrivet hårda metoder och kontroller som gränsar till trakasserier är, enligt ungdomarna, det som ligger bakom föraktet mot polisen. Är detta rätt väg att gå?

– Vi har en skyldighet att ingripa och förebygga mot de ungdomar som är kriminella och det kan uppfattas som trakasserier. Men jag tror inte att vi är för hårda.

– Vi jobbar mycket med värdegrundsfrågor och med hur vi uppträder men det utesluter inte att det blir fel ibland. Det här handlar om två parter som möts i ett oerhört spänningsförhållande.

Vi har träffat ungdomar som inte utesluter att de kommer skjuta en polisman. Hur ska ni undvika att det slutar så illa?

– Vi måste vara mycket mer närvarande. Man skjuter inte den man känner. Min plan är att vi ska avdela en hel del resurser för wjust detta.

Behöver Göteborgspolisen mer utbildning i att hantera ungdomar?

– Vi behöver mer kunskap om olika etniska grupper. Vi måste förstå vad som händer för att kunna göra något åt det.

Kommer ni att lösa gängproblematiken i Göteborg? 

– Nej. Det här problemet har med samhällsbildning, etnicitet och utanförskap att göra. Vi är effektiva när det gäller att gripa gängmedlemmar, men det viktiga är att strypa tillförseln och där är inte polisen den största aktören. Det måste satsas mer på de här ungdomarna, bland annat genom skola och socialtjänst.

Publicerad: