Nyheter

Lars Leijonborg: Studentkårer ska vara frivilliga

Av: 

Susanna Vidlund

NYHETER

Ny utredning visar hur kårobligatoriet ska avskaffas

Kårobligatoriet infördes 1908.

Drygt hundra år senare kan det avskaffas.

I dag presenterade utredaren sitt betänkade för högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Foto: Urban Andersson

– Andra länder saknar kårobligatorium och det har gått alldeles utmärkt. Vi ska fortsätta uppmuntra studentkårer men de ska vara frivilliga, säger Lars Leijonborg på en presskonferens på onsdagen.

Kårobligatoriet infördes 1908 för Sveriges studenter på högskolor och universitet.

Men hundra år senare, kan det avskaffas. Enligt utredaren Erland Ringborg kan kårobligatoriet avskaffas i juli 2010.

Nya grepp

Redan i början av 1990-talet beslutade den borgerliga regeringen att avskaffa kårobligatoriet. Men det beslutet upphävdes av socialdemokraterna när de kom till makten 1994. Förra året tog alliansen åter upp frågan eftersom man ansåg att kårobligatoriet var olämpligt och problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv.

– Att studentkårerna inte får medlemmar automatiskt utan måste kämpa, kan leda till nya grepp och nya verksamhetsformer, säger Lars Leijonborg som menar att avskaffandet av kårobligatoriet kan förbättra studentinflytandet och studentkårernas legitimitet.

Betänkade till Leijonborg

Utredaren Erland Ringborg fick i uppdrag att kartlägga konsekvenserna av obligatoriets avveckling. Man skulle föreslå nödvändiga åtgärder för att "säkerställa och stärka ett modernt studentinflytande" vid universitet och högskolor.

I dag tog Lars Leijonborg emot betänkandet "Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas".

– Frågan är gammal. Men nu ska studentkårsobligatoriet avskaffas, säger Erland Ringborg på presskonferensen.

Stadsbidrag

Men även om det obligatoriska medlemsskapet avskaffas, kommer studentkårerna finnas kvar. Eftersom studentmedverkan i högskolorna är ett samhällsintresse ska de enligt betänkandet stödjas med statsbidrag.

– Jag trodde aldrig det skulle vara gratis att att avskaffa kårobligatoriet men exakt hur mycket det kommer kosta får vi analysera vidare, säger Lars Leijonborg.

Minst 310 kronor per heltidsstudent ska utbetalas av högskolorna till studentkårerna på basis av antalet heltidsstudenter inom respektive kårs verksamhetsområde.

– Studentkårerna fyller idag en väsentlig funktion. Att studenterna medverkar i utvecklingen av högskoleutbildningen är viktigt även i framtiden, säger Erland Ringborg.

ANNONS EXTERN LÄNK

Klicka hem dina munskydd enkelt här - flera olika modeller hos MEDS.

MEDS

Studentkårernas historia:

Publisert: