Historiskt låga krav på blivande lärare

Av: Martin Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: COLOURBOX

Har du dåliga betyg? Grattis, då kan du bli lärare.

Förra terminen antogs 123 blivande lärarstudenter med lägsta möjliga resultat på högskoleprovet, skriver Dagens Nyheter.

Söktrycket på landets lärarutbildningar är så lågt att i princip vem som helst i dag kan komma in på utbildningen. Höstterminen 2012 antogs 123 personer till utbildningarna med resultatet 0,1 på högskoleprovet. Inte ens om man skulle svara slumpvis på frågorna skulle det låga resultatet kunnat uppnås, skriver DN. En elev som väljer svarsalternativ "C" på samtliga frågor skulle exempelvis få resultatet 0,4.

Lärarutbildningen i botten

Bilden av en lärarutbildning på dekis bekräftas av lärare som Dagens Nyheter har pratat med. Hösterminen 2008 låg snittbetyget på högskoleprovet för lärarutbildningen på 0,7. 2012 var kravet 0,5 - vilket är i bottenligan bland svenska utbildningar.  

– Vi märker att det är en del som behöver extra stöd för att klara av utbildningen, säger Karin Mårdsjö Blume, ansvarig för lärarutbildningen på Linköpings Universitet.

”Väljer andra utbildningar”

För att antas till utbildningen krävs godkänt i vissa utvalda ämnen. Men även gymnasiebetygen är anmärkningsvärt låga. I fjol kom flera elever in trots att deras snittbetyg låg strax under godkänt.

Samtidigt visar färska studier från Uppsala Universitet att antalet studenter som regelbundet läser dagstidningar är bland de lägsta på just lärarutbildningen.

– Resursstarka studenter väljer andra utbildningar. De som kommer in på lärarutbildningen har inte samma bakgrund som tidigare. Det ingår inte att läsa en dagstidning regelbundet och det är ju ett problem. Man saknar en uppdatering om vad som händer i samhället och det påverkar även kunskaper om språket, säger Mikael Börjesson, docent i utbildningssociologi vid Uppsala Universitet till DN.

Publicerad: