Får inte ärva sin kompis

NYHETER

Hovrätten godkände inte sms-testamente

Foto: PRIVAT
”Det är för jävligt” Christophers kompis tog sitt liv och valde att testamentera sin förmögenhet till vännerna – i ett sms. Nu har Svea hovrätt underkänt meddelandet.

Adams sista önskan var att hans vänner skulle ärva hans för­mögenhet – det skrev han i ett sms innan han tog sitt liv.

Men Svea hovrätt under­känner meddelandet som ­testamente.

– Det är för jävligt, säger Christopher, en av Adams ­vänner.

Tidigt på morgonen den 18 ­december 2010 tog Adam sitt liv. En dryg timme innan han dog ­skickade han ett sms till en av ­sina bästa vänner.

Sms:et innehöll ett testamente.

Flera vänner omnämndes med namn och en kommentar om hur mycket de ska få.

Två personer ska få 100 000 kronor.

En annan ska få en bil. Farmodern ska få resten.

– Det var uppenbart att han tänkt ­efter. Det var klart och tydligt hans sista vilja, säger ­Christopher.

Men alla var inte nöjda.

Mamma fick ingenting

Adams mamma, som stod ­lottlös, bestred att sms:et verkligen var ett testamente. Saken hamnade i domstol och Solna tingsrätt ansåg att saken var ­solklar.

Sms:et var ett testamente och det var giltigt. Nu gör Svea hovrätt dock en annan bedömning.

Testamenten måste enligt ­lagen nämligen undertecknas. Sms:et är därmed ogiltigt.

– Det jag tycker är värst är att man går emot hans sista vilja, ­säger Christopher.

”Ålderdomlig tolkning”

Han anser att domstolen har gjort en för ålderdomlig tolkning av lagtexten.

– I dagens samhälle gör man allt via telefonen: deklarerar, betalar räkningar. Domstolen borde förstå det. Annars måste man skriva om lagen hela tiden, säger Christo­pher.

Troligtvis ­kommer pengarna, närmare en miljon kronor, nu att hamna hos den närmaste arvingen – mamman – som enligt domen lidit av narkotikaproblem ­genom hela Adams uppväxt.

Flera vänner och bekanta har vittnat om att Adam varit tydlig med att han inte ville att mamman skulle få några pengar.

”Det sista han ville”

– Det var det sista han ville. Han ville inte att pengarna skulle gå till sådant, säger Christopher.

Aftonbladet har sökt mammans advokat för en kommentar.

Fotnot: Adam är ett fingerat namn.