Karolinska: Bilderna delades i politiskt syfte

Överläkaren publicerade antisemitiska nidbilder på Facebook under sin tid som chef.

I DO-utredningen förklarar Karolinska inläggen med att de var ”delade i politiskt syfte” – ett uttalade som får skarp kritik.

– Bilderna manifesterar hans antisemitiska åsikter, säger en av de utsatta läkarnas advokat Sebastian Scheiman.

Det var i början på december som Diskrimineringsombudsmannen, DO, inledde en utredning av sjukhusets agerande.

Flera judiska läkare har vittnat om trakasserier på etnisk grund på en av de mest prestigefulla kliniker i Sverige av en överläkare. Personen, som under 2014 var de judiska läkarnas chef, publicerade flera inlägg på Facebook som klassats som antisemitiska av flera namnkunniga experter på antisemitism.

I ett yttrande till DO från tf. sjukhusdirektör Annika Tibell förklarar hon bakgrunden till de delade bilderna - och refererar till medarbetarens version att de publicerades i ett politiskt syfte i samband med Ship to Gaza. Bilderna ska ha delats i samband med text som kritiserade Israels politik.

Karolinska framhäver att medarbetaren delade bilderna på sin fritid och sin privata Facebook-sida - och att de när publiceringarna blev kända därför inte utgjorde trakasserier mot en kollega.

Experten: ”Passerar gränser för vanlig kritik”

Förklaringarna får nu skarp kritik – att det skulle vara förmildrande omständighet att inläggen ska ha publicerats i politiskt syfte.

– Ledningen tycks ha missat hela den tes vi framför. Vi har aldrig påstått att bilderna på Facebook är riktade mot sjukhuspersonalen, utan det vi menar är att det är bekräftelse på att personen som pekas ut för att ha trakasserat judiska läkare har antisemitiska åsikter. Bilderna manifesterar de antisemitiska åsikterna. De antisemitiska trakasserierna är en annan sak. Om personen, som var chef vid den tidpunkten, lagt ut bilderna på jobbet eller privat är därför också fullkomligt irrelevant, säger advokaten Sebastian Scheiman, en av de judiska läkarnas ombud.

Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, blev kontaktad av en av de utsatta judiska läkarna, för att värdera innehållet i överläkarens inlägg redan i september.

– Det visar på ett extremt dåligt omdöme, de är alldeles uppenbart antisemitiska. Om de dessutom ingår i ett större sammanhang gör det ju bara saken värre. De här bilderna är tyvärr inte ovanliga utan dyker upp i många sammanhang på nätet. Ofta brukar man säga att det här bara är vanlig kritik av Israel, men mer än så är det. I bland är den vanlig och i bland är den antisemitisk när den passerar gränser för vad vi allmänt ser som kritik över ett lands politiska förehavanden, har han tidigare sagt till Aftonbladet.

Rabbinen Abraham Cooper från människorättsorganisationen Simon Wiesenthal center på besök på Karolinska för att prata om de påstådda trakasserierna.
Rabbinen Abraham Cooper från människorättsorganisationen Simon Wiesenthal center på besök på Karolinska för att prata om de påstådda trakasserierna.

”Facebook-inlägg är inte privat”

Simon Wiesenthal Center, som kartlägger antisemitism internationellt, slog tidigare larm om trakasserierna. Centrets företrädare, rabbinen Abraham Cooper har också uttryckt sin oro för att Karolinska ska ha ”ignorerat problemen” och placerat Karolinska på en niondeplats över de värsta antisemitiska händelserna 2018.

– Jag tror att alla som har Facebook förstår att oavsett när man publicerar inlägg är det inte en privat konversation. Om sjukhusledningen fortsätter att välja den vägen, kommer det att skapa ett ramaskri internationellt, har Abraham Cooper tidigare sagt till Aftonbladet. Antisemitism är inte raketforskning, det finns där ute... De som utreder det här måste se kopplingarna mellan de antisemitiska inläggen och de beslut som har påverkat flera judiska läkare, säger han.

”Kan inte kommentera”

Aftonbladet skickar en rad frågor till tf. sjukhusdirektör Annika Tibell, som avböjer att kommentera kritiken.

– Eftersom advokatutredningen fortfarande pågår samt DO ännu inte återkommit i tillsynsärendet, kan vi inte närmare kommentera frågan i nuläget. Vi vill dock understryka igen att på Karolinska råder nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkande beteenden – det gäller självklart även alla former av antisemitism, som vi tar starkt avstånd ifrån. Vi fokuserar nu på arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda all förekomst av trakasserier och kränkningar i vår organisation.

Texten har uppdaterats. En felaktig beskrivning av en av de delade bilderna som ingick i utredningen har tagits bort.

Publisert:

LÄS VIDARE