Ögonklinik i Örebro anmäler sig själva

NYHETER

”Fyra månaders väntetid blev arton”

Ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro anmäler sig själva.

Vårdgarantin tvingar dem att försena återbesök – vilket drabbar patienterna.

En patient skulle behandlas för grön starr på sjukhuset, uppger Sveriges Radio Örebro.

Patienten skulle kallas efter fyra månader – men kallades först efter arton. Följden blev att ögonnerven i patientens vänstra öga blev förstörd. Hade han kallats i tid kunde det ha förhindrats.

Vårdgarantin förlänger väntetiderna

Patientfallet är tyvärr långt ifrån unikt, menar Marcelo Ayala, biträdande överläkare vid kliniken. Den nya vårdgarantin innebär att nya patienter måste prioriteras före dem som redan haft sin första kontakt med vården. Resultatet är att väntetiderna för återbesök förlängs.

Eftersom antalet patienter ökar medan antalet läkare och sjuksköterskor förblir de samma ser Marcelo Ayala ingen annan utväg än att anmäla sin egen verksamhet för resursbrist till Socialstyrelsen.

Yenz Öhman