Så fungerar det i Sverige

NYHETER

”Unga som får fängelse har i regel begått grova våldsbrott”

Personer under femton år kan inte dömas för brott.

Ungdomar mellan femton och sjutton år döms i första hand till sluten ungdomsvård.

Om unga döms till fängelse, hamnar de i särskilda ungdomsavdelningar.

– Det är i regel grova brott om man som ung döms till fängelse men det kan även vara efter upprepad brottslighet. Som ung får man i allmänhet först domar som gör att man inte hamnar i fängelse. I stället hamnar inom frivården och får samhällstjänst, säger informationschef AnneMarie Dahlgren.

I Sverige är ungdomar mellan 15 och 17 år ovanliga i kriminalvården. De som döms till fängelse hamnar i särskilda ungdomsavdelningar på anstalterna Luleå, Täby, Kristianstad, Hällby och Borås som öppnar 2007.

– På dessa avdelningarna är verksamheten speciellt anpassad till de unga förövarna.

Det finns även så kallade riktmärkesplatser på vanliga avdelningar på andra anstalter i Sverige.

Ungdomarna får bland annat hjälp med att komma till rätta med aggressionsproblem och missbruksproblem.

I Sverige kan ingen under femton år dömas för brott.

Susanna Vidlund