Skötare anmäls för affär med pysksjuk

NYHETER

”Det är allvarligt och klart olämpligt”

En manlig mentalskötare på Sahlgrenska har anmälts efter att ha inlett en kärleksaffär med en psykiskt sjuk patient.

Relationen kan ha påverkat patientens sjukdomsförlopp.

I mars i år uppdagades att en manlig mentalskötare på en sluten psykiatriavdelning på Sahlgrenska haft en kärleksrelation med en kvinnlig patient i 25-års åldern.

– Det uppmärksammades att vårdaren tillbringade mycket tid med patienten och man började titta närmare på det, säger Ingemar Wickström, chefläkare på SU.

”Kan påverka sjukdomsförloppet”

Den unga kvinnan vårdades för en allvarlig psykisk störning och var känslomässigt instabil.

– Att då inleda och avsluta en relation kan vara en belastning som kan påverka sjukdomsförloppet, säger Ingemar Wikström.

Förhållandet mellan vårdaren och patienten beskrivs inte som någon sexuell relation, men det kan ha funnits fysisk kontakt.

– Relationen var mera på det känslomässiga planet. Patienten anser att det även funnits fysiska moment men det förnekas från vårdarens sida, säger Ingemar Wickström.

”Klart olämpligt”

När förhållandet tog slut förvärrades kvinnans sjukdomstillstånd.

– Det är tänkbart att det berodde på relationen, men vi vet inte hur förloppet hade blivit annars, säger Ingemar Wickström.

Sahlgrenska har nu gjort en lex Maria-anmälan till socialstyrelsen eftersom händelsen kan ha påverkat patientens hälsotillstånd och den vård hon fått.

– Det är allvarligt och klart olämpligt. Så här ska vi inte ha det. Vårdaren har flyttats till en annan avdelning och fått andra arbetsuppgifter, säger Ingemar Wickström.

Socialstyrelsen ska nu utreda ärendet och händelsen kan leda till kritik mot sjukhusets rutiner.