Kemikalielarm i Göteborgs Hamn

NYHETER

Ett hål i container med kemikalier upptäcktes på Roroterminalen i Göteborgs Hamn på torsdagskvällen.

– Vi är på plats och försöker täta, säger Per Falström på räddningstjänsten i Göteborg.

Det finns ingen risk för allmänheten.

Containern innehåller etylendiamin. En flytande vätska som kan ge frätskador.

– Men hålet är litet och det finns ingen risk för allmänheten, säger Per Falström.

Containern kommer att fraktas bort eller tätas på plats.

Mer information kommer