Britternas nya supervapen

NYHETER

Slår sönder de inre organen – lungorna blodfylls

De brittiska trupperna i Afghanistan utrustas nu med ett nytt supervapen.

De nya bomberna slår sönder lungorna på offren – som fylls med blod.

– En allvarlig upptrappning, säger liberaldemokraternas ledare Sir Menzies Campbell.

Den nya ammunitionen uttnyttjar så kallad ”termobarisk” teknologi, som används bland annat i amerikanska anti-bunkerbomber, skriver The Guardian.

Det nya vapnet ska enligt det brittiska försvaret vara effektivare i bekämpningen av talibanerna och deras byggnader – men militären menar att det är missledande att jämföra vapnet med andra termobariska bomber.

– Det är byggda för att orsaka explosioner snarare än hetta, säger en tjänsteman vid försvaret till The Guardian.

Men det nya vapnet har orsakat debatt i Storbritannien. Liberaldemokraternas ledare sir Menzies Campbell kallar användningen av den termobariska ammunitionen för ”en allvarlig upptrappning”.

– Den återkommande frågan om dödade civila i Afghanistan har enorm betydelse för folkets sympatier. Om de här vapnen bidrar till att döda civila så kommer ett av den brittiska insatsens huvudmål att bli ännu svårare att uppnå, säger Menzies Campbell enligt The Guardian.

”Blodfyllda lungor”

Termobariska vapen har tidigare använts av amerikanska trupper mot misstänkta taliban- och al-Qaida-baser under jorden. En kombination av hetta och tryck gör att lungalveolerna på offren slås sönder, vilket orsakar inre blödningar.

– Alveolerna spricker och då får man blodfyllda lungor, säger Svante Karlsson, stridsdelsexpert vid Totalförsvarets forskningsinsitut, FOI.

De termobariska vapnen började användas av ryssarna i Afghanistan på 70-talet.

– Avsikten var att bekämpa mujaheddiner som förskansat sig i grottor, säger Svante Karlsson.

Vapnen är särskilt effektiva i slutna utrymmen, säger Svante Karlsson.

– Först smäller en liten laddning mitt i granaten som sprider ut ett moln som antänds. Det här orsakar inte så höga tryck, men långvariga – 5-10 millisekunder – vilket är betydligt värre för människokroppen, säger han.

– Ute i det fria har vapnen inte så stor effekt, de är tänkta för strid i bebyggelse och grottor. Om man står på ett visst avstånd – om övertrycket överskrider en viss gräns – får man först och främst skador på trumhinnorna, och om trycket överskrider en viss ytterligare gräns, får man skador på de inre organen, framförallt lungorna. Och så får man brännskador, säger Svante Karlsson.

”Vi har gjort försökt”

Han ser ingen anledning att varken kritisera eller lovorda de termobariska vapnen.

– Jag vill inte säga att de är bättre eller sämre. Vi har gjort försök med sådana här saker och tittat på hur svenska uniformer klarar sig. Man måste stå i det här eldklotet för att få rejäla brännskador, och då står man på 3-5 meters avstånd för de mindre burna vapnen, säger Svante Karlsson.

– Om vi jämför med artillerigranater, så är syftet med den typen av vapen att skapa massor av splitter och slå hål på människokroppen. En artillerigranat har en verkansradie på 200-300 meter, medan den här har en verkansradie på kanske 10 meter, säger han.

– Olika länder har skrivit under olika saker. I Sverige bestämde vi att vi inte skulle elda upp folk, och vi gjorde oss av med våra flamsprutor. Det är ingen som satt ner foten och sagt om det här är ett brand- eller tryckvapen, säger Svante Karlsson.

Termobariska vapen används inte av det svenska försvaret, enligt Svante Karlsson.