1 200 000 - för 8 dagar

NYHETER

Borelius har rätt till stor fallskärm

Foto: Kortlivad Maria Borelius karriär som handelsminister blev kort. Nu har hon rätt att ansöka om ett avgångsvederlag.

Maria Borelius kan få en fallskärm värd nästan 1,2 miljoner kronor.

- Vi får ta ställning till det om hon ansöker, säger statsarvodesnämndens ordförande.

Nämnden är den instans som bestämmer statsministerns och statsrådens löner.

Från den 1 juli i år höjdes statsministerns arvode med 5 000 kronor till 121000 kronor i månaden och statsrådens med 4000 till 97000.

Fick en årslön

Nu, när handelsminister Maria Borelius avgår, är det nämnden som bestämmer storleken på hennes eventuella avgångsvederlag.

Enligt tidigare praxis får avgående statsråd behålla sin lön i tolv månader. Exempelvis fick förra utrikesministern Laila Freivalds en årslön i ersättning när hon avgick.

Om Maria Borelius ansöker om ersättning skulle det, enligt tidigare praxis, innebära ett avgångsvederlag på tolv gånger 97000 kronor - alltså 1164000 kronor.

Måste ansöka

- Men en förutsättning för att avgångsvederlaget ska falla ut är självklart att handelsministern ansöker om det, säger nämndens ordförande Gunnar Grenfors.

Han säger dock att det aldrig hänt att någon som sökt fått avslag - hittills.

- Men vi tar ställning i varje enskilt fall och handelsministerns fall är ju onekligen speciellt. Den korta tid hon suttit påverkar naturligtvis vår bedömning.

Eric Tagesson