”Varför ska jag betala när andra inte gör det?

50/50 Svarsresultaten på dagens fråga vid klockan 13.46 i dag.
50/50 Svarsresultaten på dagens fråga vid klockan 13.46 i dag.

Hälften av läsarna på aftonbladet.se erkänner att de någon gång anlitat svart arbetskraft.

Uppseendeväckande låg skattemoral? Nej, knappast.

– När personer i framstående ställning bryter mot samhällets norm resonerar fler att ”varför ska jag betala skatt när de inte gör det”.

För Anders Stridh, strateg på Skatteverkets huvudkontor i Solna, kommer inte siffrorna från aftonbladet.se:s undersökning som någon obehaglig överraskning.

– Just svartarbete har blivit allt mer socialt accepterat till skillnad från exempelvis bidragsfusk som anses vara mer negativt. För många är det ok att utföra mindre tjänster, byten etcetera, medan man ser på svart arbete i andra sammanhang mer allvarligt.

– Hade man istället ställt frågan om det var ok att uteslutande jobba svart så är jag övertygad om att svaren hade blivit annorlunda, säger Anders Stridh.

Ett viktigt skäl till att synen på svarta pengar luckrats upp är enligt Anders Stridh bland annat att ministrar och framstående personer i samhället avslöjats som fuskare.

– Det medför att fler resonerar att ”varför ska jag betala skatt när de inte gör det”. Man ser det som en ursäkt att bryta mot den sociala normen. Skattefusk handlar väldigt mycket om sociala mönster.

Det finns mycket pengar att hämta om man skulle kunna ändra på beteendemönstret och stärka skattemoralen. Enligt en nyligen genomförd undersökning består den allra största delen av det årliga skattefelet på 137 miljardar av oredovisade inkomster – det vill säga svarta pengar.

– Svart arbete och skattefusk finns i alla länder och jämfört med de flesta andra så har vi faktiskt hög skattemoral i Sverige. Vi får ofta besökare från utlandet som undrar hur vi kan ha så höga skatter och så hög frivillig medverkan samtidigt. Och svaret är ju att de flesta ändå vill göra rätt för sig.

Publisert: