”Vi måste ändra vår livsstil”

NYHETER

Alf Svensson (kd)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

- Ja. Men det är inte liktydigt med att våra livsbetingelser behöver försämras. Det kan mycket väl verka fredsfrämjande.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

- Det är många beslut. Viktigt är förstås att uppvärmningen av hus och fastigheter inte slukar lika stora energimängder som idag och att människor upplever det ”lönsamt” att spara.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

- Bilköparen måste känna sig trygg om hon/ han skaffar en miljöbil - trygg beträffande bränslets kvalitet och tillgänglighet. Jag tror inte att 10 000 kronor på något drastiskt sätt påverkar köparen. Bilpriser är ju inte precis absoluta och överallt fixerade.

Människans utsläpp av växt­hus­gaser påverkar Sveriges och jordens klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen? Aftonbladet frågade riks­dagens 349 ledamöter.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM