Betyg införs från årskurs 6

NYHETER

Kommunerna ges möjlighet att införa vårdnadsbidrag

Skolbetyg ska ges i fler steg än i dag och införas från årskurs sex.

Och fristående skolor ska vara en självklar del av utbildningsutbudet i Sverige.

– Villkoren ska vara lika för dem och de kommunala skolor, sade Reinfeldt under regeringsförsklaringen.

En jämställdhetsbonus införs i föräldraförsäkringen.

Föräldraförsäkringen som den nu är utformad vad gäller längd, antal pappamånader och tak ligger fast. Förskolan byggs ut också för treåringar. En möjlighet ges de kommuner, som vill, att införa ett vårdnadsbidrag, står det i regeringsförklaringen.

Skolbetyg ska ges i fler steg än i dag och införas från årskurs sex. Stöd till elever med svårigheter ska sättas in tidigare, därför införs en ny speciallärarutbildning.

En satsning på matematik och naturvetenskapligt orienterade ämnen ska genomföras. En ny skollag ska tas fram, någon form av lärarauktorisation införas och skolans disciplinära befogenheter utvidgas.

På gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar ska elever själva få bestämma om de vill läsa in teoretisk högskolebehörighet, står det i regeringsförklaringen.

Den nya regeringen ska också öka de ekonomiska ramarna för forskning.

Läs också:

Robert Triches, TT