Hett möte för att kyla ner

NYHETER

Myrsteg att vänta på Bali

Världen samlas på Bali.

Ett hett möte.

Som ska kyla ner planeten.

Foto: Protest Indonesien har världens tredje största utsläpp av växthusgaser. Nu står landet värd för klimatmötet på Bali.

Myrsteg.

Något mer kan Jorden inte förvänta sig av klimatmötet på Bali, som startar i dag.

FN-konferensen med deltagare från 188 länder ska leda till sänkta utsläpp av växthusgaser efter 2012.

Vad borde konferensen besluta?

Utsläppen i världen bör minska med 85 procent till 2050 för att vi ska kunna hejda temperaturökningen till två grader.

Sänker konferensen utsläppen genast?

Nej. Viktigaste uppgiften blir att sätta igång processen som ska leda till ett nytt klimatavtal efter 2012.

Vilka träffas på Bali?

188 länder som skrivit under FN:s klimatkonvention. Den antogs 1992. Klimatkonventionen talar i allmänna ordalag om att växthusgaserna måste minska.

Vad är Kyotoprotokollet?

Varje år sedan klimatkonventionen trädde i kraft träffas länderna. Vid mötet 1997 i Kyoto beslöt i-länderna att sätta upp mer exakta regler för hur utsläppen ska minska. I dag omfattar Kyotoprotokollet 34 europeiska länder samt Japan, Kanada och Nya Zeeland. Protokollet trädde i kraft 2004. Målet är att de här ländernas samlade utsläpp minskar med fem procent till 2012, jämfört med utsläppen 1990.

Vissa Kyotoländer får öka utsläppen. Varför?

De samlade utsläppen inom de 37 länderna ska minska. Men några får höja dem, Portugal med 27 procent, för att stora delar av landet inte var elektrifierade 1990. Sverige får höja med fyra procent enligt Kyotoprotokollet. Skälet var att vi redan hade skurit ner utsläppen. Men riksdagen skärpte målet, till fyra procents sänkning.

Når Kyotoländerna målet 2012?

EU räknar med att nå de åtta procents sänkning som gäller för unionen. Bäst till ligger de gamla öststaterna, eftersom deras industrier kollapsade när järnmuren föll.

Vad kommer 2013, efter Kyotoprotokollet?

Det ska förhoppningsvis beslutas 2009. Då träffas deltagarna i FN:s klimatkonvention i Köpenhamn.

Blir konferensen på Bali en succé?

Den kommer att röra sig framåt med myrsteg. Men viktiga myrsteg. I dag vägrar USA, Indien och Kina att sätta tak på sina utsläpp. De måste med i ett nytt avtal. Andra svåra frågor som måste lösas är ekonomisk ersättning till u-länder som hejdar skogsskövlingen och ersättning till oljeländer för att deras marknad hotas. De kräver pengar för att skriva på ett nytt avtal. Eftersom världens länder står långt från varandra är det en framgång om Bali-mötet lägger fast spelreglerna för den förhandling som ska vara klar 2009.

ARTIKELN HANDLAR OM