Kofi Annan lämnar Syrien

Av: Björn Barr, TT

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Avsäger sitt uppdrag som fredsmäklare

Inbördeskriget i Syrien är bortom kontroll.

Nu hoppar FN:s Kofi Annan av sitt uppdrag som fredsmäklare.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon tillkännagav under torsdagen Kofi Annans avgång med ett djupt beklagande. Annan fick uppdraget som medlare av FN och Arabförbundet den 23 februari i år. Sedan dess har Syrien gått mot ett fullskaligt inbördeskrig.

Ingendera sidan i Syrien har följt den agenda som Annan lade upp för att få slut på konflikten. Kofi Annan själv anger det dåliga samarbetsklimatet i FN:s säkerhetsråd som orsak till hans beslut.

Förhandlar om efterträdare

Kofi Annans mandat löper ut den 31 augusti.

– Kofi Annan förtjänar vår djupa beundran för det osjälviska sätt som han lagt sin enorma skicklighet och prestige på det här ytterst svåra och möjligtvis otacksamma uppdraget, säger Ban Ki-Moon enligt TT.

Ban Ki-Moon förhandlar just nu med Arabförbundets generalsekreterare Nabil Elaraby om en möjlig efterträdare till Annan.

Publicerad: