”Ära vare gud i höjden – detta har jag gjort i slöjden”

avIvar Nilsson

Nu ställs svenskarnas slöjdalster ut på museum

Foto: Foto: NORDISKA MUSEET

Är din egenhändigt tillverkade smörkniv eller grytlapp också värd att ställas ut på museum?

Det tycker Nordiska museet som ställer ut närmare 1 000 av svenskarnas skapelser från skolslöjden.

”Hej! Denna fina grej gjorde jag i skolan. Jag fick iaf g:)” hälsar Alexander Sjöstrand som mejlat in till Aftonbladet.

Var du en sådan som briljerade vid slöjdbänken? Eller gick nålen alltid av i symaskinen eller figursågsbladet i plankan när det blev din tur?

Vissa älskar det praktiska avbrottet i skolans studier, medan andra hatar det svenska ämnet – som blev världsberömt i slutet av 1800-talet och fick stå modell för andra länders slöjdundervisning.

Tusen föremål

I somras uppmanade Nordiska museet svenskarna att skicka in sin gamla slöjdskapelser till en ny utställning om den svenska skolslöjden som öppnar nästa fredag. Knappt 1 000 föremål från drygt 300 svenskar mellan 8 och 97 år ställs nu ut på museet.

Utställningen går igenom slöjdens historia och hur den blev ett ämne i den svenska skolan, men också hur det har förändrats genom åren.

Har haft olika syften

Träslöjden skulle i slutet av 1800-talet främja pojkarnas personliga utveckling medan flickorna i syslöjden skulle lära sig att bli goda husmödrar och det fanns lite utrymme för kreativitet. På 60-talet blev det fria skapandet viktigare och på 80-talet var det själva processen snarare än resultatet som var det viktiga. Dagens slöjd präglas allt mer av miljötänk och att lära sig att laga kläder och andra föremål har fått en renässans i undervisningen.