Var femte ung svensk saknar jobb

Av: Camilla Sundell

Publicerad:

137 000 unga är utan jobb.

Det innebär att var femte svensk mellan 15 till 24 år.

– Regeringen sviker unga utan jobb, skriver Gabriel Wikström, ordförande i SSU på Brännpunkt i dag.

När Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade siffror på ungdomsarbetslösheten tidigare i veckan vaknade ungdomsförbunden till liv. Under flera dagar har debattsidan Brännpunkt i Svenska Dagbladet fyllts av debattartiklar från unga politiker.

Alliansens unga vill slopa las

Först ut var Alliansens ungdomsförbund, som i onsdags protesterade mot lagen om anställningsskydd.

– En förändring av lagen skulle skapa en större rörlighet på arbetsmarknaden, för Lagen om anställningsskydd, Las, skapar även problem på andra sidan av myntet. Människor vågar inte byta arbetsplats eftersom de då tappar sin anställningstrygghet, skrev Erik Bengtzboe, Muf, Adam Cwejman, Luf, Hanna Wagenius, Cuf och Aron Modig, Kdu.

I dag presenterar SSU flera punkter som ungdomsförbundet tror kommer förändra möjligheterna för unga att ta sig ut på arbetsmarknaden.

SSU vill ha mer praktik.

Ordförande Gabriel Wikström förslår utökad möjlighet för unga att komplettera gymnasiebetygen, mer praktik på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen samt på högskoleutbildningarna.

– I dag finns en mängd olika slags praktikprogram. Många brister i kvalitativt innehåll och det råder stor brist på tid för regelbunden handledning. För att stärka upp praktikplatserna bör ett handledarbidrag till arbetsgivare som tar emot praktikanter från Arbetsförmedlingen införas, skriver han.

Dessutom vill Wikström effektivisera Arbetsförmedlingen och slopa kravet på tre månaders arbetslöshet för att få delta i jobbgarantin om du saknar gymnasiebetyg. SSU-ordföranden tycker också att Umeå-modellen, där kommunen satsar delar av budgetöverskottet på att anställa unga i den offentliga sektorn, ska bli ett nationellt projekt.

Publicerad: