Vårbudget: Bistånd och grisbedövning

Regeringen spår liten tillväxt.

Och enligt vårbudgeten ökar arbetslösheten i år – för att sedan minska.

Det blir mer pengar till bistånd, sjukpenning och djurhållning.

Nu kommer regeringen med sin vårbudgetproposition "Jobb och välfärd".

Borg: "Arbetslösheten minskar"

Arbetslösheten väntas till en början öka i år, för att sedan vända nedåt från 7,8 procent, till 7,7 procent 2013, 6,9 procent 2014, 5,7 procent 2015 och 5,2 procent 2016.

– Vi har haft en väldigt allvarligt kris och det har slagit igenom både efterfrågan och konsumtion i Sverige. Och så har vi en arbetsmarknad som sedan i början av året står och stampar, kanske också en bit in på hösten. Sedan får vi väl se om arbetslösheten i takt med att ekonomin börjar lunka på igen börjar minska, säger finansminister Anders Borg (M) på en presskonferens där budgeten presenteras.

Liten tillväxt

Regeringen spår att Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, växer med 0,4 procent i år, 3,3 procent 2013, 3,7 procent 2014, 3,6 procent 2015 och 3,2 procent 2016.

– Det är osäkerheten i euroområdet som är nyckelfrågan, säger Anders Borg, och uppger att svensk tillväxt har varit starkare och mindre arbetslöshet än de flesta andra länder i Europa.

– Det finns ett fortsatt behov av goda säkerhetsmarginaler. Vi har ett begränsat reformutrymme.

– Samtidigt har vi ett lågt resursutnyttjande, fortsätter han. Därför vill regeringen motverka arbetslösheten och främja näringsliv.

Satsning mot arbetslöshet

I prognosen konstaterar regeringen att det finns en risk att inbromsningen i svensk ekonomi kan leda till ökade och permanenta problem på arbetsmarknaden. Till exempel genom att grupper som i dag står långt i från arbetsmarknaden inte alls kommer in med följden att fler människor måste lämna arbetskraften permanent.

Arbetslösheten utgörs till mer än hälften av arbetslösa unga och utrikes födda. Andelen har ökat mellan 2005 och 2011.

– Vi har en akilleshäl, säger Borg, och syftar på höga trösklar för unga och utrikes födda att ta sig in på arbetsmarknaden.

Därför införs en lärlingsprovanställning för ungdomar yngre än 23 år och regeringen överväger att underlätta nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, med möjligheter till praktik och förkortade väntetider för kommunala åtgärder.

"Utsattheten har minskat"

I storstadsregionerna råder brist på bostäder vilket begränsar rörligheten – trots att Sverige är det land som urbaniseras snabbast, uppger Borg på presskonferensen. Det ska nu bli lättare att hyra ut sin bostad i andra hand  och fler 400 lägenheter per år ska byggas.

"Behovet av att justera trygghetssystemen ska prövas", uppger regeringen. Vad innebär det?

– När det gäller sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen gäller det främst översyn, svarar Anders Borg Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin efter presskonferensen.

I övrigt uppger Borg att man fokuserar på etableringsreformen – att personer som börjar arbeta ska få behålla sitt försörjningsstöd och få detta minskat i relation till ökade inkomster.

– Vi har en omfattande och väl fungerande välfärdsstat. Den sociala utsattheten har minskat, medan den i många andra länder har ökat, säger Borg och hänvisar till rapporter från EU.

Bedövning till grisar

Här är några övriga nyheter i budgetpropositionen:

4,4 miljarder satsas på underhåll av järnvägen 2012-2013.

10 miljoner går till djurhållning på länsstyrelserna. Pengar som har avsatts till djurshälsovård kommer att få användas även vid inköp av bedövningsmedel vid kastrering av grisar (högst 12,9 miljoner). Norge har sedan länge förbud mot kastrering utan bedövning, men i Sverige är det fortfarande lagligt. Kastrering görs för att undvika galtlukt i köttet.

15,7 miljoner mer i bistånd i år, framför allt till miljölån.

670 miljoner till kommunerna 2013-16 för investeringar i äldreboenden. 

2,1 miljarder mer till sjukpenningar eftersom sjukdagarna blivit fler 2012.

Återkommer om pensionärsskatt

Regeringen uppger att man i fortsättningen vill fortsätta "stärka jobbskatteavdraget". Det innebär att ambitionen är ett femte jobbskatteavdrag.

– Men det känns osäkert att spekulera vad vi ska göra i höst. På kort sikt står inte jobbskatteavdraget på agendan, säger Borg.

Nästa år, eller 2014, ska man återkomma med ett förslag på sänkt skatt för pensionärer – på villkor att det råder balans i statsfinanserna. Företagsbeskattningen ska ses över.

Högskolan Väst får 43,8 miljoner och 850 nya platser, för att underlätta omställningen i Trollhättan och Västra götaland i spår av Saabkrisen. 25 miljoner satsas också på regional tillväxt, för att främja innovationer i näringslivet.

35 miljoner till bredbandsutveckling 2012.

44 miljoner går till "ersättning vid räddningstjänst" för att stödja kostnader vid räddningsinsatser och oljebekäpande åtgärder till sjöss. De stora oljeutsläppen i Tjörns kommun har gjort tidigare anslag otillräckliga.

"Ger notan till barnbarnen"

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till den ekonomiska propositionen.

"Vi går mot en klimatkatastrof, haven är övergödda och hundratals arter av djur och växter hotas av skogsbruket – då satsar regeringen mindre på natur och miljö. Notan lämnar Reinfeldt och Borg åt våra barnbarn. De är ansvarslösa. Miljöbudgeten behöver höjas kraftigt med flera miljarder", skriver föreningens ordförande Mikael Karlsson i ett pressmeddelande.

MP: "Tunn soppa"

Miljöpartiet är starkt kritiskt till budgetpropositionen:

– Budgeten är en tunn soppa, vilket är märkligt när vi har djupa problem i svensk ekonomi och på arbetsmarknaden, säger Per Bolund, partiets ekonomisk-politisk talesperson.

– Bilden man ger motsvarar inte verkligheten. Jag tycker budgeten präglas av "manana-politik". Allt skjuts på framtiden. Det finns stora behov, ett järnvägssystem som går på knäna, det är inte ansvarsfullt att bara se på. Det gäller att våga göra satsningar. Man borde ta chansen att göra fler investeringar som ger jobb. 

Publisert: