F-kassan: Vi borde ha träffat familjen

avAnders Munck

Jimmy Fredriksson borde ha kallats till ett personligt möte.

Men Försäkringskassan står fast vid beslutet att dra in hans sjukpenning.

– Om han inte förstår beslutet ska vi träffa honom och förklara det så snart som möjligt, säger Cecilia Udin, samordnare på Försäkringskassan.

Försäkringskassans lokala kontor i Umeå, som bedömt Jimmys fall, vill inte kommentera det.

Det gör i stället Cecilia Udin på Försäkringskassans huvudkontor. Hon är inte insatt i familjens situation, eller vad som ligger till grund för beslutet att inte ge honom sjukpenning.

– Chefen på kontoret sitter upptagen. Det är därför, säger Cecilia Udin.

”Tragisk situation”

Hon beklagar att familjen känner sig dåligt bemött, men vill inte gå in på detaljer i myndighetens beslut.

– Det är en mycket tragisk situation för hela familjen. Om Jimmy inte förstår beslutet så ska vi träffa honom och förklara det så snart som möjligt.

Brukar ni besked i den här typen av fall på telefon?

– Vi försöker alltid träffa en person som varit sjuk i en längre tid. Vad jag förstår förlorade den här familjen sitt barn i höstas. Då borde vi ha träffat honom och beskrivit hur reglerna är för sjukpenning.

Handläggaren har, enligt Jimmy, inte haft någon kontakt alls med familjen innan hon ringde. Tycker du att handläggaren har agerat olämpligt?

– Jag kan inte kommentera det enskilda ärendet. Det är inte olämpligt, men det är verkligen viktigt med våra handläggares bemötande mot våra försäkrare, och alla fall är individuella. Rekommendationen är att vi träffar personen, framför allt om han eller hon är långtidssjukskriven.

Olika ersättning

En annan fråga från paret Fredriksson är varför Försäkringskassan gör olika bedömningar när det gäller Linda och Jimmy. Linda tillåts jobba halvtid med sjukpenning, medan Jimmy inte får någon ersättning alls.

Bägge kan bara jobba halvtid enligt deras respektive läkare.

Det beror troligen på att de har olika anställningsform, enligt Cecilia Udin.

– Är man anställd kan man göra undantag från reglerna efter ett halvår, om man kan gå tillbaka till sina gamla arbetsuppgifter inom ett år. Om man är egen företagare blir man bedömd mot den reguljära arbetsmarknaden efter ett halvår. Och den bedömingen blir alltid striktare.

”Vet inte vad läkarna skrivit”

Så Jimmy måste kunna ta ett annat jobb, eventuellt på halvtid, men inte fortsätta med sitt företag?

– Han måste kunna klara ett annat arbete på arbetsmarknaden. Det måste handläggaren förklara, därför måste vi ta kontakt med honom. Beslutet är fakta. Men vi kan hjälpa honom att göra en omprövning av det, säger Cecilia Udin.

Försäkringskassans beslut grundas även på vad läkarna skrivit i sina utlåtanden, enligt Cecilia Udin.

– Personer kan reagera väldigt olika. När det gäller ett barn förstår vi att det är värre än om det är en vuxen man förlorar. Jag vet inte vad läkarna har skrivit i intygen, säger hon.