Lavinartad ökning av adhd-läkemedel

Förskrivningen av adhd-läkemedel har femdubblats på sju år.

Var 26:e pojke över tio år medicineras i dag med amfetaminliknande preparatet.

– Man tror inte att adhd i sig ökar, men man har bättre kunskaper om tillståndet och har samtidigt riktat resurser så man utreder det mera, säger Peter Salmi på Socialstyrelsen.

Läkemedelsverkets nya rapport om adhd läkemedel visar på en explosionsartad ökning av förskrivandet av adhd-läkemedel.

För sju år sedan handlade det om 15 000 personer som fick medicinerna, förra året var det 74 500.

Och det handlar till absolut största delen om narkotikaklassade, amfetaminliknande läkemedel.

– Det är en kraftig ökning, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi som har jobbat med Läkemedelsverkets rapport.

”Sker en avmattning”

Det är främst unga som medicineras.

Mer än var 26:e pojke mellan 10 och 19 år i Sverige får i dag det narkotikaklassade metylfenidat som läkemedel mot adhd.

Peter Salmi tror inte att förskrivningen kommer fortsätta öka i samma takt som tidigare.

– Den uppskattade förekomsten av adhd är kring 4-5 procent bland barn. Nu börjar vi hamna bland dom siffrorna när det gäller pojkar. Då kan man anta att det sker en avmattning så småningom.

Finns det barn som har utvecklat ett beroende av läkemedlet?

– Det här läkemedlet används i såna doser så det inte ska skapa ett beroende. Den här beroendeproblematiken eller att man tar det i ett slags missbrukarsyfte handlar mer om vuxenpopulationen i så fall.

93 misstänkta förgiftningar

De narkotikaklassade adhd medicinerna kan ge mycket allvarliga biverkningar. Under förra året handlade det om fyra fall som var livshotande.

Samtidigt visar statistik från Giftinformationscentralen att många barn under fem år får i sig adhd-läkemedel genom olycksfall. Bara under förra året skedde 93 misstänkta förgiftningstillbud med småbarn, 75 av dessa fall handlade om amfetaminliknande preparat.

– Det kan exempelvis handla om ett syskon till någon som får medicinen. Varje fall är ett för mycket naturligtvis, säger Bo Jonzon på Läkemedelsverket.

– Det finns statistik kring vilka typer av läkemedel som är mer eller mindre frekvent för giftinformationscentralens del och de här läkemedlen ligger i den övre delen.

Hur pass allvarligt är det om ett litet barn råkar sätta i sig såna här piller?

– Det driver ju blodtrycket och ökar hjärtfrekvensen, så det är stressande substanser för hjärt- och kärlsystemet. Men det är en dosfråga också naturligtvis.

Publisert: