”Det här är rena bluffen”

Dementa åldringar uppvaktas av telefonförsäljare, erbjudanden har sett ut som fakturor och ­kunder har vilseletts om vinster. Många rasar över Postkod­lotteriets försäljningsmetoder.

Anmälningar strömmar in mot Postkodlotteriets säljmetoder

Anmälningar mot Postkodlotteriet har under åren strömmat in till Konsumentverket och Lotteri­inspektionen.