"Ex-polisen fanns i utredningen 1988"

Av: Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Thage G Peterson: Har förföljt mig i åratal

1 av 6

Thage G Peterson var socialdemokratisk justitieminister 1988 - samma år som expolisen emigrerade.

Han uppger att mannen redan då var ett ärende för Palme- utredarna.

– Det där förföljde mig under justitieminister­tiden, säger Peterson.

Tidigare industriministern Thage G Peterson, 80, tog över justitieministerposten temporärt efter Anna-Greta Leijons avgång 1988. När han får höra att Aftonbladet har varit i kontakt med en expolis som förhörts om Palmemordet och som emigrerat, frågar han direkt:

– Är det X som är hans hemland? (landet anonymiseras, reds anm)

Det kan jag inte gå in på.

– Som justitieminister satt jag med utredarna varje måndag. Då vet jag att jag ständigt ställde frågan om dem som hade stuckit från Sverige efter mordet, om man följde upp dem. Och då vet jag att det var ett ärende om X, det var därför jag frågade.

– Det där förföljde mig under justitieminister­tiden, det var därför jag frågade. Mordet förföljer mig fortfarande, säger Peterson.

Mötte hatet ofta

Vad gjorde man med det ärendet?

– Jag utgick från att de kollade upp allting som man frågade om. De låg nog ständigt före med svar på olika frågor. Men man kan göra missar och det är en fråga som förföljt mig: Är det polis- spåret?

– Det var ett enormt tryck på mig. Jag kunde inte åka till en enda plats utan att någon frågade om mordet. Vad gör polisen? Kan mordet klaras upp? Man satt naturligtvis själv på sin kammare och funderade. Mycket av mina tankar var koncentrerade kring polisspåret. Det var naturligt att komma in på det. Det var oordning och kaos på mordnatten. Kollade vi någonsin dem som lämnade Sverige av olika skäl?

– Hatet mot Palme mötte man ofta. Oresonligt hat som kom från näringslivet, men också från militären och polisen.

Uppgiften att expolisen har förhörts av Palmegruppen, om att han ska ha frågat sin vän om att skjuta Palme, är ny. Thage G Peterson säger:

– Jag tycker det är bra att man fortsätter gräva i det här. Det är en varböld för Sverige och Sveriges folk att vi inte under de här åren, och trots de enorma resurser som polisen har haft, har kunnat lösa mordet. Det är fortfarande en daglig fråga, faktiskt. Så jag hoppas man ska kunna klara det här och få reda på det.

Poliser utreddes

Före detta chefsåklagare Anders Helin, 82, var den som då ledde utredningen. Han kommer inte ihåg att någon polis som emigrerat utreddes.

– Det minns jag inte. Det var poliser som utreddes, men jag kan inte sätta ihop det med någon som försvunnit från land­et. Men du ska ha klart för dig att det här är länge sedan och jag är gammal.

Vill inte kommentera

Vice riksåklagare Kerstin Skarp leder förundersökningen om Palmemordet i dag. Hon vill inte säga något om de nya uppgifterna.

– Jag kommenterar inte hans eventuella kontakter med oss. Över huvudtaget kommenterar jag inte om det är någon vi har hört eller om vi fått information. I den mån det behövs jobbar vi vidare på enskilda spår.

Finns något som är särskilt intressant för er just nu?

– När vi känner att det finns något speciellt att uttala, så gör vi det.

Vad skulle krävas för att ni skulle uttala er?

– Det är svårt att säga, det är en hypotetisk fråga.

Kriminologen Leif GW Persson uppger att ett femtiotal poliser har hörts av Palmegruppen. Men han kan inte påminna sig någon som stämmer in på beskrivningen av expolisen som emigrerat.

– Det är ju möjligt att Thage G har vänt sig till Säkerhetspolisen när de diskuterat den här mannen. Som justitieminister hade han en helt annan access till dem, som inte jag har.

– Visst allt är möjligt. Spontant tror jag inte att han är inblandad i Palme-mordet. Men jag ska lyssna igenom dina samtal med honom, säger Leif GW Persson.

Publicerad: