Nyheter

Politikerna: Det är oacceptabelt

Av: 

Joachim Kerpner

NYHETER

Så tycker politikerna om förändringarna i äldrevården

Vad tycker du om att 20 000 platser har försvunnit i särskilda boenden för de som är 80 år?

Bör ännu fler platser i särskilda boenden tas bort?

Margareta B Kjellin, ledamot i riksdagens socialutskott (M):

1. Alliansregeringen såg att det behövdes fler äldreboenden. Därför tillsattes stimulansmedel för att fler skulle byggas. Men för få kommuner sökte medel. 2009 inrättades också formen trygghetsboenden. De finns inte i statistiken som äldreboenden . De senaste åren har ett antal servicehus omvandlats till trygghetsboenden, ofta för att de inte är anpassade som vård- och omsorgsboende utan de är bostäder för äldre.

2. Även om vi blir äldre så är vi friskare allt längre upp i åren och vi vill gärna bo kvar i vårt hem. Det är viktigt att kommunerna tillhandahåller bostäder av olika former för äldre. Därför finns stimulansmedel att söka för kommunerna.
Barbro Westerholm, äldrepolitisk talesperson (FP):

1. Där man byggt trygghetsboenden kan det ha resulterat i att människor hållit sig piggare längre och att behovet av vård- och omsorgsboenden minskat. Samtidigt vet vi att det både finns lediga platser i vård- och omsorgsboenden och att människor står i kö för sådant boende.

2. Det är oacceptabelt att människor står i kö trots att det finns lediga platser. Kommunerna måste bli bättre på att använda de resurser som finns och att planera för kommande behov.

Anders Andersson, talesperson i äldrefrågor (KD):

1. Det beror främst på att fler kan bo hemma längre då hemmiljön kan göras mer tillgänglig och fler är friskare längre upp i åren. De flesta vill bo kvar hemma så länge det är möjligt. Undersökningar visar att 88 procent är nöjda med sin hemtjänst och att 80 procent är nöjda med omsorgen på särskilt boende.

2. Nej, det ska finnas platser så att behovet täcks. Idag uppger 60 procent av kommunerna att det gör det.
Anders W Jonsson, ledamot i riksdagens socialutskott (C):

1. Det är anmärkningsvärt. Vi har sedan 2006 försökt hejda utvecklingen med ett riktat stadsbidrag till kommunerna för att skapa fler platser i äldreboenden. Men det har uppenbarligen inte räckt.

2. Nej. Det finns ett ökat behov av platser när vi vet att de äldre successivt ökar.
Catharina Bråkenhielm, riksdagsledamot med ansvar för äldrefrågorna (S):

1. Ser man krasst på antalet platser så försvann en del när man byggde om flerbäddsrummen till egna lägenheter med eget badrum. En mycket stor förbättring, men man har inte byggt ut i takt med efterfrågan. I dag urholkar regeringen äldrebudgeten genom att exempelvis ta pengar ur den till fritidspengar för barn.

2. Nej, absolut inte. Det ska finnas platser efter behov.
Agneta Luttropp, socialpolitisk talesperson (MP):

1. Det är definitivt inte bra. Den viktigaste valfriheten är att överhuvud taget kunna få plats på ett äldreboende.

2. Nej. Jag förstår inte hur man kan säga nej till äldre män och kvinnor en bra bit över 90 år som har svårt att gå och se.
Eva Olofsson, ledamot i riksdagens socialutskott (V):

1. Äldreomsorgen har utarmats på resurser. Anhöriga får öka insatserna. Det måste bli lättare att få en plats på äldreboende. Det behövs mer personal både på äldreboenden och i hemtjänsten.

2. Absolut inte. Vi öronmärker två miljarder till äldreomsorgen.
Per Ramhorn, ledamot i riksdagens socialutskott (SD):

1. Utvecklingen är en skam och ett hån mot den äldre generationen.

2. Nej. En tydligare prioritering av äldreomsorgen är ett måste.

ANNONS

Spara pengar och slipp krångel - jämför och byt till en bilförsäkring med bra pris och villkor!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert: