Hossein, 14, flydde från Iran - nu tvingas han bort från familjehemmet

1 av 2 | Foto: När Hossein och familjehemspappan Jaffar Naghshbandi besökte boendet blev de chockade.
– Det låg cigarettpaket utspridda överallt och det var dem som rökte inomhus. Jag förstår inte att socialtjänsten anser att det är barnens bästa att bo där, säger Jaffar.
NYHETER

Hossein, 14, flydde ensam till Sverige från Iran och fann till slut tryggheten i familjehemmet i Upplands-Bro.

Nu tvingas han bort av socialtjänsten.

– De säger att jag ska bo med andra ensamkommande, men jag förstår inte varför. Jag är rädd, säger han.

Hossein kom till Sverige i december förra året och till jul får han sina första betyg. Den som frågar biträdande rektor John-Erik Johansson på Broskolan får veta att de också ser ut att bli riktigt bra.

– Hossein har kommit in jättebra i skolan och gör utmärkta resultat, säger han.

Trots att Hossein trivs med sin familjehemsplacering har socialtjänsten i Sigtuna kommun beslutat att flytta honom till ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Rimbo. Sju mil bort från tryggheten i familjehemmet.

Är rädd

Någon förklaring till beslutet har varken han eller familjen fått.

– De säger bara att det är bättre för mig att bo på gruppboendet. Men jag förstår inte varför. Jag är ju trygg här, säger Hossein.

Vad skulle det innebära för dig att bo där?

– Jag tror inte att det är bra för min psykiska hälsa, jag är rädd för att åka dit.

När Hossein och familjehemspappan Jaffar Naghshbandi besökte boendet blev de chockade.

– Det låg cigarettpaket utspridda överallt och det var dem som rökte inomhus. Jag förstår inte att socialtjänsten anser att det är barnens bästa att bo där, säger Jaffar.

Lämnat in orosanmälan

Både Broskolan och Hossein har skrivit brev till kommunen där de vädjar om att låta honom få bo kvar i familjehemmet. John-Erik Johansson säger också att skolan lämnat in en orosanmälan.

– Vi försöker se till barnperspektivet och det är uppenbart att Hossein inte mår bra av det här beslutet, säger han.

Det enda Hossein fått veta är att flytten ska ske "innan jul". Hans gode man, Aslam Qurashi, vill inte prata när Aftonbladet söker honom.

– Jag vill inte prata. Jag lägger på! säger han och samtalet bryts.

Bättre insyn

Socialtjänsten i Sigtuna, som handlägger ärendet, hänvisar till sekretessen. Men enhetschefen för Sigtunas mottagning av ensamkommande flyktingbarn, Paula Wallenius, förklarar att kommunen generellt föredrar andra lösningar framför familjehemsplaceringar.

– Det är lättare för oss att ha insyn och kunna kontrollera verksamheten i hvb-hem, jämfört med familjehem. Därför föredrar vi den lösningen, speciellt för barn som närmar sig 15 år, säger hon.

Men om barnet trivs i familjehemmet?

– Det beaktar man i stor utsträckning naturligtvis. Alla uppbrott är svåra, särskilt om man upplevt ett trauma. Samtidigt går det inte alltid att tillmötesgå önskemålen, socialtjänsten har ett helhetsansvar som kanske barnet själv inte alltid kan se.

Kan det finnas ekonomiska incitament att flytta ett barn från familjehem till hvb-hem?

– Det har jag väldigt svårt att tänka mig.