Ministern: Kontroll av brandskyddet ska skärpas

Av: 

TT

Efter branden i skyskrapan Grenfell Tower i London vill Brandskyddsföreningen att politikerna överväger en lagskärpning. Och han får svar direkt.

– Det behövs en skärpning på det området, säger bostadsminister Peter Eriksson till TT.

Sverige och Storbritannien har likartade regler när det gäller byggnader och brandskydd. Ändå är det få som tror att något liknande det som hänt i London skulle kunna hända i Sverige. Svenska regler är tydliga vad gäller fasader och brännbart material.

Patrik Johansson är sektionschef på brandmotstånd på RISE, tidigare SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. Han konstaterar att brännbara plastmaterial i fasader, som polyetylen på fasaden i London, innebär stora risker.

– Du får en häftig brand. Plasten är olja och olja brinner så in i helsike.

Testade i modell

Men i Sverige används inte polyetylen i fasader längre. Istället används vanligen en annan plast, polystyren. Ett känt märke är Frigolit.

För att få använda plastmaterial som isolering måste man, enligt Boverkets byggregler, BBR, använda en byggmetod som är testad av RISE och som visar att bränder inte kan sprida sig efter fasader på det sättet som de gjorde i London. Testen görs i full skala på trevåningsmodeller.

– Vi ser fasaden mer som en helhet. Man testar inte bara ett enskilt material utan en hel fasad, säger brandingenjör Anders Johansson på Boverket.

Men Brandskyddsföreningen menar att trots att det finns bra regler så finns det blottor i den svenska modellen.

– Det räcker inte med att det finns normer. Man måste också kontrollera att normerna följs, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Två kontroller

Det handlar om två slags kontroller. Först att byggherrar under byggprocessen verkligen följer de normer som finns. Och sedan när bygganden är i drift att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete – att man underhåller de funktioner man byggt in.

– Den första kontrollen utförs i dag av byggherren själv och vi befarar att kontrollerna i byggprocesserna inte är tillräckliga.

– Det är inte fel på reglerna, men det brister i kontrollen om de efterföljs. Det behövs en lagändring, säger Ville Bexander.

Och bostadsminister Peter Eriksson håller med. Och lovar en översyn.

– Det behövs en skärpning. Det sitter en utredning som har i uppgift att se över boverkets byggregler, däribland kontrollfunktionerna för brandskydd vid byggnationer, säger han

TT: Föranleder branden i London dig att vidta några åtgärder?

– Utredningen ska leverera förslag successivt. Men jag ska diskutera med utredarna om vi kan driva på bland annat frågorna om kontrollfunktioner av brandskyddet, säger Peter Eriksson.

Publisert:

LÄS VIDARE