Bolidens giftskandal i Chile

708 chilenare stämmer Boliden: ”Fick nervskador och extra bröst”

Av: 

Alexandra Carlsson Tenitskaja

NYHETER

Gruvbolaget Boliden skulle göra sig av med giftigt avfall – men i stället dumpades det och bostäder byggdes på platsen.

Hundratals chilenska barn blev svårt skadade av bly och arsenik.

Rättsstriden mellan gruvbolaget Boliden och 708 chilenare inleds i Skellefteå tingsrätt i dag.

Det var 2009 som man genomförde hälsokontroller av en stor mängd chilenska medborgare från staden Arica i norra Chile.

I 708 fall upptäckte man då att farligt höga värden arsenik i bland annat urinen på de boende i det förorenade området. Det framgår i stämningsansökan som lämnats in till Skellefteå tingsrätt.

Det svenska gruvföretaget Boliden är en Europas största leverantörer av bland annat koppar och zink.

Kunde orsaka cancer, njurproblem och fosterskador

I början av 1980-talet undersökte Boliden möjligheten att undvika kostnaderna för att ta hand om farligt avfall, så kallat våtverkslam på hemmaplan.

Slammet innehöll mycket höga halter av arsenik och bly som i samverkan bedöms orsaka bland annat allvarliga skador på organ som lungor, njurar och nervsystem. Man kan också drabbas av cancer, infertilitet och skador på foster.

Aftonbladet pratade 2009 med 15-åriga Jocelyn som missbildats och riskerade att bli förlamad, bland annat fick hon fyra extra bröst som opererades bort.

Att exportera kemikalierna var inte Bolidens förstahandsval. Företaget undersökte, i början av 80-talet en rad andra lösningar på hanteringen av kemikalierna. Man beslöt inledningsvis att förvara avfallet i en folietäckt kapsel.

Dock undersökte man samtidigt vad det skulle kosta att låta det chilenska företaget Promel ta hand om 20 000 ton farligt våtverksslam som vid det tillfället förvarades i Skellefteå.

Efter många turer och godkända ansökningar från chilenska myndigheter, vilka fastslog att avfallet inte är farligt, så länge det inte förtärs, fick Boliden grönt ljus att betala pengar för att skicka sitt farliga avfall till Chile.

Dumpade slammet utomhus

Den 1 augusti 1984 skickade företaget ned över 8 000 ton farligt avfall till företaget Promel för hantering. Tidigare samma år hade man konstaterat att personal på Boliden i Skellefteå drabbades av cancer i mycket högre utsträckning än normalt.

Efter den första exporten följde ytterligare flera leveranser av det farliga våtverkslammet. Sammanlagt skickade man iväg 20 000 ton våtverkslam till staden Arica. Detta trots att man skickat ned representanter till Promels verksamhet i Chile där uppenbara brister kunde iakttas, står det i stämningsansökan.

Promel i sin tur försökte till en början utvinna ädelmetaller så som guld ur det farliga avfallet. Men efter att man upptäckte att de egna medarbetarna insjuknade i allt större omfattning, lade man ned försöken att bryta ned slammet och dumpade det i ett inhägnat område.

Barn lekte bland giftavfallet

Senare, i början av 90-talet ville chilenska myndigheter bygga bostäder i närheten av där avfallet dumpats. Enligt stämningsansökan, använde man det livsfarliga avfallet till att bygga husgrunder. Och barn lekte bland arseniken och blyet.

I slutet av 90-talet uppmärksammas miljökatastrofen i Arica och gruvföretaget Boliden beklagade de skador som de drabbade fått. Dock avsade de sig snabbt ansvaret.

De drabbade som har bott i det förgiftade området, företräds av organisationen Arica Victims AB. Enligt den stämningsansökan som inkom till Skellefteå tingsrätt 2013 yrkar de att gruvbolaget Boliden ska betala nästan 91 miljoner kronor i skadestånd för det lidande man orsakat de drabbade.

Yrkande menar att Boliden var väl medvetna om de skador som avfallet kunde orsaka samt att man visste om att det chilenska företaget Promel inte hade förutsättningar att ta hand om avfallet på ett bra sätt.

Gruvföretaget: ”Vi kan inte hållas ansvariga”

Boliden har dock publicerat ett pressmeddelande på sin hemsida som hävdar en annan version av händelseförloppet. Man menar, tvärt emot vad stämningsansökan uppger, att man exporterade det farliga avfallet för att man på hemmaplan inte hade möjlighet att ta hand om det på ett bra sätt.

Gruvföretaget uppger också att man skickade ned prover till Chile för att undersöka hur väl avfallet togs omhand och att dessa prover visade mycket tillfredställande resultat.

Boliden hävdar att de fick reda på att Promel misskött sina åtaganden gällande det farliga avfallet. Och att, för att citera pressmeddelandet:

”... Boliden vidtog alla rimliga utrednings- och försiktighets-åtgärder vid exporten av våtverksslammet och inte kan hållas ansvarigt för bristerna i den efterföljande hanteringen av materialet.”

På tisdagen inleds den 20 dagar långa huvudförhandlingen i Skellefteå tingsrätt. Flera drabbade chilenska medborgare kommer att vara på plats under huvudförhandlingen. Men många kommer också, att höra via videokonferens från rättsalen.

Förberedelsen inför förhandlingen har tagit fyra år.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Bolidens giftskandal i Chile

Boliden

Chile

Skellefteå

Miljöbrott