Avslöjar: Vattenfall har ansökt om att utreda ny kärnkraft vid Ringhals

Statliga Vattenfall har lämnat in en ansökan om att Svenska kraftnät ska utreda nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals.

Enligt handlingar som Aftonbladet har fått ut kan den nya anläggningen vara klar om nio år – men inga investeringsbeslut är ännu fattade.

– Det är mycket glädjande, säger klimatminister Romina Pourmokthari.

Statliga Vattenfall har lämnat in en ansökan till Svenska kraftnät om att ny kärnkraft vid Ringhals ska utredas.

Den nya anläggningen kallas för ”Nucelerate west” och målet är att den ska anslutas till elnätet redan om nio år, 2032.

PLUS: Så kan minireaktorer användas – i Sverige

Enligt skrivningarna i Tidöavtalet skulle Vattenfall omedelbart börja planera för ny kärnkraft vid Ringhals. Under hösten har en förstudie om så kallade små modulära reaktorer pågått, men tidigare har företaget meddelat att man inte haft några planer på att bygga nya stora reaktorer.

– Ny storskalig kärnkraft är inte lönsam med de förutsättningar vi har i dag, sa Desirée Comstedt, chef för affärsutveckling vid Vattenfall till SVT i november.

Men utifrån den ansökan som nu lämnats in till Svenska kraftnät går det inte att utläsa vilken sorts reaktortyp eller anläggning det handlar om.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

”Mycket glädjande”

Klimatminister Romina Pourmokthari ser mycket positivt på Vattenfalls ansökan.

– Jag säger främst att det är mycket glädjande, det är mycket bra att man planerar för ny kärnkraft i Sverige. Vi måste bygga ut elproduktionen väldigt kraftigt, framför allt i södra Sverige, för att möta det elbehov vi har men också för klimatets skull. Vi behöver mer el för all verksamhet som ska ske och all elektrifiering vi ska göra, så det här är glädjande.

Den möjliga kapaciteten på de nya reaktorerna – 2 800 megawatt – är betydligt större än effekten hos de båda kvarvarande reaktorerna i Ringhals. Ringhals 3 har en effekt på 1070 och Ringhals 4 på 1120, medan de små reaktorerna som Vattenfall har utgått ifrån i sin förstudie har en effekt på 300-400 megawatt.

– Om de har ansökt om att få ansluta 2800 megawatt så antyder det att de har tänkt sig två stora reaktorer. Det är en stor anläggning och det är inte så konstigt att man funderar på stora reaktorer, det finns ju skalfördelar med det. När det gäller små reaktorer, så förlorar man skalfördelarna, men det sägs vara snabbare och bygga och billigare. Men vad som i slutändan blir mest effektivt får man se när det har byggts upp, säger Romina Pourmokthari.

Ringhals 2 med Ringhals 1 i bakgrunden.
Ringhals 2 med Ringhals 1 i bakgrunden.

Ambitiösa planer

Inga detaljer om hur byggprocessen av ”Nucelerate west” ska gå till går att utläsa ur Vattenfalls ansökan till Svenska kraftnät. ”Tidplan får utarbetas tillsammans med berörda parter under resans gång. Målet är första reaktorn anslutet mot nätet 2032”, skriver energibolaget i ansökan. Romina Pourmokthari har inte varit i kontakt med företaget.

– Jag har inte pratat med Vattenfall om det här, så jag vet inte hur deras planer ser ut. 2032 är väldigt ambitiösa planer. Det finns ett stort behov och det finns ett behov av att det går så snabbt som möjligt.

– Regeringen måste göra allt vi kan för att bidra. Att Vattenfall kommer in med den här ansökan betyder väl att vi har bidragit till att förbättra de förutsättningar som finns för att bygga ny kärnkraft helt enkelt.

Finns det någon risk i det här, att vi tänker att nu löser sig klimatomställningen ändå – att nu fixar det sig utan någon större omställning i övrigt?

– Vi ska absolut inte slappna av. Vi uppmuntrar från politikens håll den elektrifiering som behöver ske genom olika åtgärder. Vi måste ha väldigt mycket mer fossilfri elproduktion för att få ihop det, det gäller både vindkraft och kärnkraft, säger Romina Pourmokthari.

Inga investeringsbeslut

Desirée Comstedt är chef för affärsutveckling vid Vattenfall.

– Den ansökan som vi har skickat in ger Svenska kraftnät möjlighet att utreda och redovisa för att ansluta planerbar produktion till Ringhals. Utan ansökan kan inte de inte komma igång och göra den här typen av utredningar. Ska vi ha kärnkraft någon gång i början av 2030-talet är det viktigt att vi får in det här i tid, säger hon.

Ansökan är en del av förstudien och Vattenfall har inte tagit något investeringsbeslut, beslut om teknikval eller om att starta ett formellt projekt att bygga ny kärnkraft.

– Ansökan ger dem möjlighet att utreda anslutning till stamnätet, och hur det här ska få plats i det totala elsystemet. Det innebär inte att Vattenfall har tagit något investeringsbeslut.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln angavs att Vattenfall ansökt om att bygga nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. Rätt är att Vattenfall ansökt om att Svenska kraftnät ska utreda möjligheterna för att bygga ny kärnkraft vid Ringhals.

Här är Vattenfalls ansökan.
Här är Vattenfalls ansökan.
Ur Vattenfalls ansökan.
Ur Vattenfalls ansökan.
Jonathan Jeppsson
Publisert:

LÄS VIDARE