Så beskrivs ABF:s fritidsgårdar: ”Uppehållsrum för kriminella”

ABF:s fritidsgårdar i Botkyrka skulle vara en trygg plats för kommunens ungdomar.

I stället förekom öppen drogförsäljning, skyddsvästar och knivar i den kommunalt stödda verksamheten.

Poliskällor uppger för Aftonbladet att flera av de anställda har kopplingar till kriminalitet – och ger nu uttryck för lättnad över att fritidsgårdarna stängts.

ABF:s fritidsgårdar i Botkyrka hamnade plötsligt i strålkastarljuset i går – när Aftonbladet avslöjade att S-ledaren i Botkyrka Ebba Östlin tvingats bort under kuppartade former.

Omgående gick hennes stab ut och pekade ut ABF i Botkyrka som drivande för att bli av med Ebba Östlin som beslutade att fritidsgårdarna skulle stängas.

”Den kupp som orkestrerats för att avsätta Ebba Östlin lyckades”, kommenterade Robert Aslan (S), ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka.

Beskriver missförhållanden

Bakgrunden till stängningen är en rapport som Botkyrka kommun och Ebba Östlin beställde av ett säkerhetsföretag som pekar på allvarliga missförhållanden i ABF Botkyrkas verksamhet med fritidsgårdar.

I rapporten beskriver man allvarliga missförhållanden, där kriminella personer fått allt mer att säga till om på fritidsgården. Bland annat har säkerhetsbolaget intervjuat poliser som vittnar om hur ungdomar ”droppat” droger och knivar på marken när de kommit till platsen för att undvika upptäckt vid kroppsvisitation.

PLUS: Nya siffror: Så många brott anmäls där du bor

Ebba Östlin.
Ebba Östlin.

I andra fall beskrivs hur anställda hittat kokain och hasch i lokalerna. Men cheferna på fritidsgårdarna har, enligt rapporten, försökt undanhålla detta från polisen. Bland annat ska en anställd ha fått en reprimand för att denne anmält ett drogfynd på fritids till polisen utan att först ha informerat ABF:s ledningsgrupp.

Bilden bekräftas av poliskällor för Aftonbladet med insyn. Källorna beskriver en än värre situation än vad som målas upp i rapporten.

– Fritidsgårdarna var ett uppehållsrum för kriminella där det genomfördes narkotikaaffärer. Några åldersgränser var inte aktuella i praktiken och vi har kunnat se hur gängkriminella i 30-årsåldern umgicks med barn, säger en poliskälla.

”Kopplade till nätverk”

Kriminaliteten ska inte bara ha funnits bland de män som besökte fritidsgårdarna – utan också bland de anställda.

– Flera av de anställda var kopplade till nätverk, säger en poliskälla.

Framför allt verkar ABF:s fritidsgård i Alby ha haft problem. I kommunens rapport skriver man att ”framförallt fritidsgården och fritidsklubben i Alby under många år har rekryterat personer som inte är lämpliga för uppdraget att arbeta med barn och unga och som har eller har haft en koppling till den lokala problembilden i Alby och som har en ”felaktig inställning till myndigheter”. Ofta har de som rekryteras nära personliga kopplingar till de som redan arbetar i ABF Botkyrka-Salems verksamhet i Alby.”

En poliskälla uttrycker det så här:

– På den fritidsgården fanns det exempel på nätverkskriminella som brukade narkotika samtidigt som de arbetade där.

Köpte espresso-bryggare

En av de anställda på ABF:s fritidsgårdar i Botkyrka hade vid tidpunkten för anställningen flera domar bakom sig gällande flera fall av ringa narkotikabrott, men även våldsamt motstånd och köp av sexuell tjänst.

I rapporten konstateras att den aktuella mannen har en nära personlig koppling till en av de ledande personerna i ABF Botkyrka-Salem och att ”hela hanteringen av den anställde, från beslut om anställning till dess att personens tjänst avslutades kan ifrågasättas utifrån ett objektivitetsperspektiv.”

Kommunhuset i Botkyrka.
Kommunhuset i Botkyrka.

I rapporten kritiseras dessutom fritidsgårdarnas ekonomiska förehavanden, såsom vilka val de gjort vid inköp. Bland annat nämns att det 2020 skedde två stycken ”kick-offer” på restaurang för personalen, samt att det köpts in saker till de anställda såsom en espresso-bryggare för 13 000 kronor till en fritidsklubb för 11-åringar, samt airpods för 1450 kronor styck till anställda.

Bakgrunden är att ABF Botkyrka-Salem får över 9 miljoner i kommunalt bidrag för att driva fritidsverksamheten.

”Lösryckta påståenden”

Aftonbladet har sökt ABF Botkyrka-Salems ordförande, den tidigare riksdagsledamoten Christina Zedell, som inte har svarat i telefon. Tidigare har hon dock till lokaltidningen Mitt i avfärdat rapporten om missförhållandena på de numera stängda ABF-fritidsgårdarna.

– Allt i rapporten är lögn och baserat på lösryckta påståenden, har hon tidigare sagt till Mitt i.

Hon påstår i stället att det är kommunen, och den nu avsatta Ebba Östlin, som beställt den för att sänka fritidsgårdarna:

– Vi kan förklara alla händelser som den här partsinlagan framhäver som felaktigheter.

Publisert:

LÄS VIDARE