Norskt ja till kritiserad havsexploatering

TT-NTB

Publicerad 2024-01-09

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet. Nu vill man även gräva efter mineraler. Arkivbild från Johan Sverdrup-fältet.

Stortinget i Oslo har röstat igenom ett omdebatterat förslag om att öppna Norges havsbottnar för mineralexploatering.

Omröstningen var en formalitet efter att regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet enats i frågan i december.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

De fyra partierna anser att beslutet gör att Norge kan stå bättre rustat för självförsörjning av viktiga metaller i en tid av ökad internationell spänning.

Kritikerna svarar med att gruvdrift på havsbotten kan få katastrofala följder för det marina livet.