Utökad beställning av nya militära skolflygplan

TT

Publicerad 2022-12-09

Sveriges nya militära skolflygplan SK40.

De första tre exemplaren av militära skolflygplan väntas levereras till Försvarsmakten i början av nästa år. Nu har också beställningen utökats från sju till tio plan.

Under våren 2021 tecknade Försvarets materielverk (FMV) kontrakt med företaget Grob Aircraft i Tyskland för att leverera ett nytt skolflygplanssystem.

Utöver flygplanen, av modellen Grob 120TP, ingår bland annat simulatorer, flygsäkerhetsmateriel samt underhåll av planen och simulatorerna i kontraktet.

I den svenska militära världen kommer planen att heta SK40. Först beställdes sju flygplan men nu har FMV utnyttjat en option i kontraktet och lagt till ytterligare tre.

FMV skriver i ett pressmeddelande att de tre första flygplanen samt simulator och flygsäkerhetsmateriel förväntas levereras första kvartalet nästa år. Alla tio flygplan ska sedan driftsättas successivt under året.

Målet är att utbildningssystemet ska stå klart vid flygfältet Malmen i Linköping för den första kullen pilotelever under sommaren 2024.

Flygvapnet väljer också att beställa ytterligare flygsäkerhetsmateriel, ett planeringsverktyg för elev och lärare, samt utbildning i systemet för samtliga flyglärare och markpersonal inom flygvapnet.

Följ ämnen i artikeln