Säpo: Ökat antal attentatshot mot Sverige

Hoten om attentat har ökat mot Sverige efter koranbränningen utanför Turkiets ambassad, enligt Säpo.

Myndigheten utesluter inte att terrorhotnivån kan höjas framöver.

– Sverige har hamnat i fokus för den islamistiska våldsbekajande miljön både på hemmaplan och globalt, säger Fredrik Hallström, chef för kontraspionage och författningsskydd på Säpo.

Allt fler hot om attentat har riktats mot Sverige den senaste tiden, skriver Säpo i ett uttalande på sin hemsida. Enligt myndigheten står Sverige i större fokus än tidigare för våldsbejakande islamism globalt.

– Vi ser ett ökat hot mot Sverige och svenska intressen utomlands och det fortsätter att vara högt, säger Fredrik Hallström.

De ökade hoten kopplas det bland annat till koranbränningen utanför Turkiets ambassad där reaktionerna enligt Säpo har varit stora och att händelsen kan vara hotdrivande.

Säpo: Konkreta hot

Hotbilden kopplas också till den internationellt uppmärksammade LVU-kampanjen som riktats mot den svenska socialtjänsten.

Vad är det för typ av hot ni ser i era underrättelser?

– Jag kan inte gå in på hotens karaktär, men jag vill understryka allvaret i den situation vi hanterar. Och då hanterar vi stora hot i normalfallet, säger Fredrik Hallström.

Han säger att det både rör sig om en generell upprördhet gentemot Sverige men också ”konkreta attentatshot” i Sverige och mot intressen utomlands.

– Det är både från grupperingar och enskilda personer. Den breda problematiken ökar också risken för ensamagerande, säger Fredrik Hallström.

Säpo skriver att man hanterar information om hoten som riktas mot Sverige och svenska intressen utomlands löpande och att man "agerar för att avvärja och förhindra dessa".

Har inte höjt terrorhotsnivån

Myndigheten skriver att situationen efter den senaste tidens händelser är problematisk, man har dock inte höjt terrorhotsnivån jämfört med tidigare.

Man utesluter dock inte att det kan ske framöver – om dagens läge håller i sig. Vad som krävs för att terrorhotsnivån ska höjas och när det kan ske kan Fredrik Hallström inte svara på.

– Det beror på karaktären och omfattningen av hoten och det är det vi löpande bedömer för ett möjligt annat beslut.

”Vill understryka allvaret”

För några dagar sedan gick den amerikanska ambassaden i Sverige ut med en varning till sina medborgare i landet. Man gav dem rådet att undvika folksamlingar, hålla låg profil och vara medveten om sin omgivning.

Varför går ni ut med det här nu?

– Det är viktigt att bejaka verkligheten utanför oss och vi ser en ökad aktivitet och vill understryka allvaret i det.

Många svenskar blir kanske oroliga av att läsa det här. Hur ska man tänka?

– Som svensk i världen ska man följa UD:s rekommendationer. Och i Sverige ska man lyssna på myndigheternas information och vara källkritisk mot information du tar del av och vara uppdaterad kring lägesbilden.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN