Näringsministern skeptisk till förslaget

NYHETER

"Det hjälper inte med handsfree i bilen"

Vägverkets förslag hann knappt dimpa ner på regeringens bord förrän näringsminister Åsa Torstensson gjorde tummen ner.

– Åsa Torstensson är rätt skeptisk till förslaget. Det forskningen belägger är att det är innehållet i samtalet som drar uppmärksamhet från bilkörningen, inte mobilsamtalet i sig, säger Kenneth Hultgren, pressekreterare hos Åsa Torstensson.

Åsa Torstensson (c).

– Vi ska titta på Vägverkets utredning, men vad vi hittills hört om förslaget föranleder inte att vi går vidare med det.

Enligt Torstensson finns ingen forskning som stöder Vägverkets förslag att förbjuda bilförare att hålla mobiltelefonen i handen vid samtal under färd.

– Det hjälps inte med handsfree i bilen, det är innehållet i samtalet som är problemet. Det kan också vara ett trafikfarligt beteende att byta kanal på radion eller byta cd-skiva, säger Kenneth Hultgren.

Barn i bilen

Han pekar på att barn i bilen också kan leda till att föraren tappar koncentrationen.

– Men det kan man ju inte lagstifta mot, vi måste en lagstiftning som har en vettig grund bakom sig och vad vi vet har man inte det här.

De flesta länder i Europa har infört förbud att ha mobilen mot örat vid samtal under färd, exempelvis de nordiska länderna, Storbritannien, Schweiz, Spanien, Italien, Grekland och Portugal.

Det grundar sig enligt Hultgren på skrivningar i Wienkonventionen, som rekommenderar länderna att förbjuda samtal i handhållna mobiltelefoner.

– Men det finns i konventionen inget bortre datum när förbudet ska vara infört. Därför finns det utrymme att invänta vad forskningen säger.