”Försvaret måste lära sig mer om ekonomi”

NYHETER

Läs hela chatten med försvarsminister Sten Tolgfors

Sveriges försvar behöver lära sig mer om ekonomi.

Det sa försvarsminister Sten Tolgfors (m) när han chattade direkt från Natotoppmötet i Bukarest.

Han upprepade också att ett svenskt medlemskap inte är aktuellt, i alla fall inte just nu.

Henrik Isaksson säger: Hej! Är det Moderaternas önskan att gå med i NATO?
Sten Tolgfors säger: Ja, för moderaterna är det ett naturligt steg på sikt. Däremot är det så att vi har en alliansöverenskommelse att det inte är aktuellt under den här mandatperioden.
Erik säger: Varför bör vi gå med/inte gå med i NATO?
Sten Tolgfors säger: Det viktiga för mig är att prata om det samarbete vi redan har med Nato. Vi samarbetar nära i Kosovo och i Afghanistan för att sprida fred och säkerhet. Vi samverkar under FN-hatt, EU-hatt och Nato-hatt. Ett medlemskap skulle innebära mer inflytande. Men att stå utanför garanterar självbestämmanderätten.
martin n säger: Vad tror du kommer vara den viktigaste frågan på Isaf-mötet idag?
Sten Tolgfors säger: Att stärka närvaron i Afghanistan. Det handlar mycket om dels att ha tillräcklig numerär på plats, men också att lägga grunden för utveckling, att koppla ihop militära insatser med biståndsinsatser för utveckling. Men också insatser för att stärka Afghanistans egen polis och hela rättsväsende.
Christian säger: Hej. Vad tror du hade hänt om Sverige varit med i Nato när den Sovjetiska U-137 "råkade" kryssa runt i den blekingska skärgården?
Sten Tolgfors säger: Det är svårt att spekulera i. Det som är viktig nu är att konstatera att Sveriges säkerhetspolitiska situation har förändrats sedan kalla kriget. Vår omgivning är förändrad, och Nato som organisation är förändrad. Förr var man en organisation som värnade säkerheten i Västeuropa och Nordamerika, i dag är man en organisation för att sprida fred och säkerhet i hela världen. När generalsekreteraren mötte mig i Stockholm pekade han ut Sverige som Natos viktigaste partnerland, eftersom vi är mycket seriösa och ambitiösa när det gäller att delta i internationella insatser.
Jon säger: Hej Sten, som stolt deltagare i en av Sveriges insatsplutoner måste jag fråga: Kommer vi någonsin få råd att ha EN enda seriös övning??
Sten Tolgfors säger: Ja, absolut. Det som det kommer handla om nu är att värna kärnverksamheten. Det svenska försvaret har två huvuduppgifter: att värna Sveiges territoriella integritet och att sprida fred och säkerhet via internationella insatser. De här båda uppgifterna hänger nära samman. Problem långt borta påverkar också oss. När vi deltar i internationella insatser får vi också kunskaper som är viktiga för det svenska försvaret. Men vi behöver göra strukturella förändringar i försvarets organisation just för att värna kärnverksamhet.
Göran säger: Hej Sten! Varför är det så svårt att styra ekonomin inom försvaret? Det gäller inte bara det här budgetåret utan historiken ser likadan ut. Har de inga utbildade ekonomer eller sitter generalerna och petar själva?
Sten Tolgfors säger: Det ena är att försvarsmakten har varit en organisation i betydande omvandling sedan kalla kriget. Det kommer fortsätta. Däremot är det så att vi behöver tillföra försvarsmakten mer kunskap när det gäller ekonomistyrning och prognosverksamhet. Vi har bett Ekonomistyrningsverket att gå in för att hjälpa till just med det. Vi har ålagt försvarsmakten att komma med månatliga ekonomiska rapporter till regeringen och också redovisa på förbandsnivå. Det är en svår uppgift för försvarsmakten men mer behöver definitivt göras, annars blir risken att det kommer underskott som gör att man tvingas göra snabbstopp i kärnverksamheten.
PeterB säger: Hejsan! Tror du det kan bli aktuellt att flygvapnet också deltar i utländska samarbeten? Andra frågan: fövaret har ju minskats till en tiodel eller så på 15-20 år. Kan vi hantera ubåtskränkningar om de skulle börja inträffa igen?
Sten Tolgfors säger: Svar på fråga ett: I övnignar och liknande deltar man redan. Sedan ingår Gripen också i Nordiska stridsgruppen och möjligheten att delta aktivt. Men det är inte aktuellt för Afghanistan. Svar på fråga två: Man ska jämföra dagens försvar med dagens hotbild. I dag finns ingen aktör som har ambition eller förmåga att rikta ett storskaligt hot mot Sverige av den gamla typen. Däremot ställer den nya tidens hot oss inför nya utmaningar. Vi vet att den breda hotbilden innehåller alltifrån terrorism och organiserad brottslighet till klimatförändringar. Det är den typen av hot vi ska vara beredda att möta.
Fd Officer säger: Hur ser du på hur överskottet av officerare i Sverige skall lösas ? Antalet individer på både förbandens staber & på högre staber ökar ju för varje år, är det här pengarna försvinner numera inom försvarsmakten?
Sten Tolgfors säger: Intressant frågeställning. Försvarsmakten har arbetsgivaransvar och dessutom ansvar för att ha rätt personal för att lösa uppgiften. Men vi inför också ett tvåofficerssystem med en ny kategori specialistofficerare som tillför försvaret förmåga att ta hand om mer praktiska uppgifter. Det är en del av lösningen.
Fredde säger: Skulle inte Sverige bli en större måltavla för terrorister via Nato? Och varför inte bli större i EUFOR istället för att stödja USA och NATO?
Sten Tolgfors säger: Sverige deltar just nu i Tchad genom EUFOR. Vi deltar i både FN-, EU- och Natoinsatser. Det handlar inte om varken eller, det handlar om både och.

aftonbladet.se