Tito Beltran fälldes i dag

Världsartisten skyldig döms för våldtäkt på barnflickan

YSTAD Tito Beltran fälls för våldtäkt på barnflickan.

Påföljden blir två års fängelse.

Beltran ska också utge skadestånd på 112 035 kronor till barnflickan.

Det meddelade Ystads tingsrätt i sin dom i dag.

Klockan 14.00 kom domen i det uppmärksammade målet mot artisten Tito Beltran.

Ystads tingsrätt fäller Tito Beltran för våldtäkt på Maria Lundqvists barnflicka. Rätten var enig i sin dom.

Domstolen bestämmer straffet till två års fängelse.

– Han får veta det nu, säger Jenny Beltran till aftonbladet.se i samma stund som maken Tito Beltran får domen uppläst för sig i telefon.

Parets besvikelse är tydlig.

”Fullt trovärdig”

Ystads tingsrätt skriver:

”Som tingsrätten funnit är målsägandens berättelse fullt trovärdig och uppfyller kraven för att kunna läggas till grund för en fällande dom. Detta så mycket mer som den på ett övertygande sätt vinner stöd av övrig bevisning, främst Maria Lundqvists och Carola Häggkvists utsagor.”

”Även övrig av åklagaren åberopad bevisning stöder åtalet, om än i varierande mindre grad.”

”På grund härav, och då vad Tito Beltran anfört inte förringar denna bedömning, finner tingsrätten ställt utom allt rimligt tvivel att Tito Beltran begått den åtalade gärningen på sätt åklagaren påstått.”

”Något tvivel kan heller inte råda om att den också omfattats av Tito Beltrans uppsåt.”

Fängelsestraff

När det gäller straffet skriver rätten:

”Med hänsyn till såväl gärningens art som straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Lägsta straff för våldtäkt är fängelse två år varvid det i vart fall inte finns skäl att gå under denna gräns.”

Tito Beltrans advokat, Tomas Nilsson, anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning.

– Tingsrättens bedömning är mycket förvånande och bör prövas av en högre instans, alltså hovrätten, säger han.

Publisert: