Här är sossarnas skuggbudget

avJohanna Melén

NYHETER

Förlorare: De med höga inkomster och dyra hus

Socialdemokraterna lägger mindre på skattesänkningar och mer på utbildning, studenter och barnfamiljer.

Här är huvudpunkterna i den skuggbudget som presenterades i dag.

Jobben

10 miljarder går till utbildning 2009-2011. Miljarderna ska gå till: yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, Komvux och yrkesvux samt till mer kvalificerad yrkesutbildning och fler högskoleplatser.

Den arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom slipper helt att betala arbetsgivaravgift.

5 000 nya lärlingsutbildningsplatser införs.

Arbetsförmedlingen och Vinnova får 1,5 miljarder i år och nästa år för att möta varslen inom industri- och tjänstesektorn.

Arbetsgivaravgiften sänks generellt med en procent och för småföretagen med 2,5 procent. En trygghetsgaranti för småföretagare införs.

Forskning

Socialdemokraterna vill satsa på anergiforskning och forskning i samarbete med företagen. Satsningen innebär 650 miljoner mer än regeringen nästa år, drygt en miljard mer 2010 och 1,25 miljarder mer år 2011.

Vägar och järnväg

Socialdemokraterna lägger två miljarder mer än regeringen på infrastrukturen de kommande åren. Det handlar om satsningar på kollektivtrafik, järnvägstrafik samt bättre vägar. Bland annat vill man göra E22 i Skåne till motorväg.

Bostäder

Fler hyresrätter ska byggas och därför lägger socialdemokraterna 1,35 miljalder i investeringsstöd under tre år.

Bostäderna ska bli mer klimatvänliga genom en särskild klimatbonus på upp till 10 000 kronor per hushåll.

A-kassa och sjukförsäkring

Skatten på ett medlemskap i a-kassan sänks med upp till 75 procent av avgiften. Ersättningen höjs till 80 procent av lönen. Dessutom höjs taket i a-kassan.

Även taket i sjukpenningen höjs. Den som tjänar upp till 37 000 per månad kommer därmed att få 80 procent av lönen i sjukpenning. För den som har varit sjuk i mer än ett år höjs sjukpenningen från 75 till 80 procent.

En miljard ska gå till rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Barnfamiljer och studenter

Barnbidraget och studiehjälpen för gymnasieungdomar höjs med 100 kronor per månad. flerbarnstillägget höjs med 10 procent och underhållsstödet med 100 kronor per månad.

Studiemedlet för studenterna höjs med 375 kronor per månad, fribeloppet höjs med 10 procent. Studenter med barn får 738 kronor i tilläggsbidrag istället för dagens 492 kronor.

Pensionärer

Skatten för pensionärer sänks så att alla pensionärer får minst 2 700 kronor mer per år.

Skolan

Socialdemokraterna vill satsa tre miljarder de kommande tre åren till fler lärare, specialpedagoger och mindre klasser. Nationella prov införs från tredje klass och betyg ska ges från årskurs sex.

Sjukvården

Tre miljarder ska leda till bättre tillgänglighet och högre kvalitet. Pengarna ska även räcka till 2 000 fler vårdanställda.

Skatterna

Förmögenhetsskatten återinförs. Gränsen för att betala skatten höjs till en årsinkomst på två miljoner kronor för ensamstående och till fyra miljoner kronor för sammanboende. På så sätt sparar staten in 3,5 miljarder kronor per år.

Energibolagen ska betala högre skatt på sina vinster. Den höjda skatten växlas mot en särskilt klimatbonus för bostäder som är energieffektiva.

Fastighetsskatten ändras så att den med en villa taxerad till över fem miljoner kronor får höjd skatt. Begränsningsregeln införs för alla andra. Det betyder att ingen ska betala mer än fyra procent av inkomsten i fastighetsskatt.

Försvaret

Socialdemokraterna säger nej till svenskt huvudansvar i Nordic Battle Group. Det ger en besparing på 1,9 miljarder 2009 - 2011.

Mindre satsas på internationella insatser. Bland annat vill s avsluta den svenska militära insatsen i Kosovo.

Man vill också spara 1,2 miljarder på omstruktureringar.

Däremot vill s satsa mer än regeringen på materielsidan.