Storbråk om bostadspolitiken

avEbba Thornéus, Olof Svensson

1 av 2

Bostadssamtalen mellan regeringen och Alliansen har havererat och nu går båda sidor till attack mot varandra.

Regeringen går fram med ett omfattande paket och räknar med att få igenom förslagen – utan Alliansens hjälp.

– Man kan visa en åsna till källan men man kan inte tvinga den att dricka, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Foto: JERKER IVARSSON
Bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Under våren har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Alliansen fört blocköverskridande samtal om den svenska bostadspolitiken. Men under måndagen kom beskedet att Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna hoppar av med omedelbar verkan.

"Regeringens förslag är alldeles för försiktiga för att kunna lägga grunden för en bostadspolitisk överenskommelse", skrev alliansföreträdare på DN Debatt under måndagen.

Liknade Alliansen vid en åsna

Vid regeringens pressträff sa bostadsminister Peter Eriksson att det inte fanns någon vilja från Alliansens sida att göra upp om en gemensam bostadspolitik.

– Man kan visa en åsna till källan men man kan inte tvinga den att dricka, sa han.

Bostadsministern presenterade tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S) ett program på 22 punkter för att lösa bostadskrisen.

– Det viktigaste är att vi kan bygga snabbare, effektivare och billigare, samt att ställa hårdare krav på kommunerna så att de börjar bygga, säger Peter Eriksson till Aftonbladet.

– Det blir tydligare krav på kommunerna så att det planeras för fler bostäder, men också att planprocessen kortas, säger Magdalena Andersson.

Sverige behöver 700 000 bostäder inom de närmsta tio åren enligt Boverket.

Regeringen kommer därför även att se över hur man kan förenkla byggreglerna och göra mer byggbar mark tillgänglig i kommunerna.

– Vi vill korta kommunernas planeringsarbete genom att begränsa kraven på detaljplaner och införa fler bygglovsbefriande åtgärder, säger Peter Eriksson.

"Inte rört sig en millimeter"

Peter Eriksson kom sent in i bostadssamtalen och säger att han tidigt kände att det inte skulle bli någon överenskommelse med Alliansen.

– Vi har haft fem möten sedan jag tillträdde och vi har lagt flera heltäckande förslag. Men de har inte rört sig en millimeter i vår riktning, de ville helt enkelt inte, säger han.

Är det inte ett misslyckande att inte komma överens i en sådan viktig fråga?

– Jo men vi kan inte tvinga oppositionen att komma överens. Vill de inte så går det inte.

Magdalena Andersson säger att det varit bättre om Alliansen varit med, men att regeringen nu har en stabil grund när förslagen läggs fram.

– Vi vet att vi har stöd för de flesta förslag i riksdagen.

Lagt fram över 30 egna förslag

Alliansens bostadspolitiska talespersoner förklarade att man inte längre såg det meningsfullt att fortsätta samtalen då förslagen inte var tillräckliga.

– Regeringen är bara beredd på marginella förändringar i de regelverk som finns och det räcker inte för att lösa de bostadsproblem som vi har i dag, säger moderaternas Ulf Kristersson.

Dock kommer man inte att stoppa regeringens förslag, som man menar till viss del liknar de förslag som Alliansen själva lagt fram. Däremot kommer man lägga fram egna förslag i riksdagen i höst.

Allianspartierna uppger att de har framfört fler än 30 förslag för att förenkla och snabba på byggandet och menar att regeringens förslag har varit mycket begränsade och alldeles för försiktiga.

– Sverige har ett stort reformbehov de kommande åren, speciellt på bostadsmarknaden. Men grogrunden för det finns inte. Problemet är att regeringen trippar fram när vi borde ta stora kliv, säger Emil Källström (C).

Som svar på tal på Peter Erikssons åsne-attack gav Jakob Forssmed från Kristdemokraterna följande replik:

– På frågan om att leda åsnan till källan så kan man undra vem som har lett vem, då vi har presenterat över 30 olika förslag som underlättar bostadsbyggande. Men har man en regering som inte vill byta ut det gamla vattnet till friskt vatten i källan då blir det inte så mycket dricka av.

"Regeringen valde vänsterspåret"

Alliansen förklarade att man i förhandlingarna ställt tre krav: genomför riksdagsbeslut, gör omfattande förändringar och regelförenklingar i de nuvarande systemen samt finansiera kostnader med att avveckla byggsubventionerna. Enligt Ulf Kristersson har regeringen inte velat gå med på någon av dessa punkter, varpå man valde att bryta samtalen.

– Vi vill prioritera regelförändringar och inte bostadssubventioner som regeringen, säger Ulf Kristersson.

Alliansen medgav även att förhandlingarna avbröts då man vägrade gå med på regeringens investeringsstöd till bostäder men nekar till att det skulle bero på frågan om fri hyressättning i nyproduktion.

– Tyvärr valde regeringen vänsterspåret. I stället för att sänka flyttskatter valde man att försvara bostadssubventioner, vilket jag beklagar. Det hade det varit bra för Sverige med en bred överenskommelse med omfattande reformer, säger Erik Ullenhag (L).

ARTIKELN HANDLAR OM