Annelie Nordström får inte ansvarsfrihet

avOskar Forsberg

1 av 2

Fackförbundet Kommunals avgående ordförande Annelie Nordström beviljas inte ansvarsfrihet.

Det framkom alldeles nyss på fackförbundets kongress.

Beslutet föregicks av att förbundets revisorer berättade om sin rekommendation att inte ge den avgående ordföranden ansvarsfrihet.

Det följdes av flera tal av representanter från olika regioner som gav sin syn på frågan där en majoritet stödde revisorernas förslag.

Beviljas inte ansvarsfrihet

Efter det skedde en omröstning och det stod klart att Annelie Nordström inte beviljas ansvarsfrihet efter Aftonbladets granskningar av fackförbundet.

– Klart att det hade känts roligare att lämna Kommunal med flaggan i topp. Det här är ett personligt nederlag, men också ett ansvar som man får axla som ordförande, sa Nordström på presskonferensen efter beslutet.

Två andra personer ur förbundsstyrelsen, Marcelo Rojas och Cecilia Rohdin, fick inte heller ansvarsfrihet.

Kan väcka talan

Vid ett bolags eller en förenings årsstämma fattas beslut om styrelsens ledamöter och eventuell vd ska beviljas ansvarsfrihet eller inte för det föregående verksamhetsåret. Frågan om ansvarsfrihet är ett obligatoriskt ärende vid ordinarie bolagsstämma.

Ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret är normalt något som styrelseledamöter och vd beviljas i samband med stämman.

Om ansvarsfrihet inte beviljas innebär det att man kan väcka talan – exempelvis avkräva ett skadestånd – för bolagets räkning mot den eller de aktuella personerna.

Frågan om ansvarsfrihet beslutades på kongressen för varje enskild styrelseledamot var för sig.

ARTIKELN HANDLAR OM