”De hänvisar allt mer till föräldraansvar”

avMary Mårtensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Men Försäkringskassan anser inte att bedömningarna blivit hårdare

1 av 4

När assistanshjälpen beräknas till barn, så dras tid bort för föräldraansvar.

Därför kan även svårt funktionshindrade små barn – som Elvira, 2, – bli utan hjälp.

– Det jag sett nu är att Försäkringskassan hänvisar alltmer till föräldraansvaret, säger Maria Persdotter, ordförande i RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Alla barn behöver viss omvårdnad och en viss tid för att tillgodose deras grundläggande behov ingår därför i normalt föräldraansvar, enligt Försäkringskassans bedömningar.

Det rör sig om barns förmåga i olika åldrar, att äta själva, klä sig, tvätta sig och om hur stort ansvar föräldrarna måste ta för att hjälpa barnet.

När Försäkringskassan bedömer behovet av personlig assistans för ett barn, så jämför man med vad barn i samma ålder, utan funktionshinder, normalt klarar och hur mycket hjälp de kan behöva av föräldrarna.

Barnet kan få assistans enbart för de hjälpbehov som uppstår på grund av funktionsnedsättningen. Tid för normalt föräldraansvar räknas bort.

Tidigare saknades vägledning kring vad barn, utan funktionshinder, normalt klarar av i olika åldrar.

– Vi hade inga riktlinjer att hålla oss till. Så det har blivit godtyckligt. Det har vi fått kritik för och försökt justera efter bästa förmåga, säger Monica Svanholm, områdeschef inom funktionsnedsättning, på Försäkringskassan.

Kan bli hårdare bedömningar

Försäkringskassan gick därför igenom ett stort antal domar i kammarrätterna och i Högsta förvaltningsdomstolen för att se vad barn i olika åldrar klarar av och tog utifrån domarna fram nya riktlinjer i början av 2015.

– Vi har bara haft domarna att luta oss mot, säger Monica Svanholm.

På grund av föräldraansvaret så beviljas barn färre antal assistanstimmar än vuxna, enligt Socialförsäkringsrapporten ”Assistansersättningens utveckling” 2016:5.

En annan förklaring till att barn får färre timmar, att de ofta vistas i verksamheter, som skola och korttidsboende, där stödet bekostas av andra samhällsinstanser.

Det förtydligade föräldraansvaret skulle kunna innebära att bedömningarna av assistansersättning för barn blivit hårdare.

Har era nya riktlinjer medfört restriktivare bedömningar, så att mer klassas som föräldraansvar nu än tidigare?

– Nej, man kan inte säga att det innebär en mer restriktiv bedömning. Däremot hanterades det väldigt olika inom landet tidigare. Så bedömningarna kan vara både mer restriktiva och mer generösa nu jämfört med tidigare. Men jag tror inte att det är särskilt stora förändringar, säger Monica Svanholm på Försäkringskassan.

Maria Persdotter på RBU är dock tveksam till att det förhåller sig så.

– Det jag sett hos många barn nu är att Försäkringskassan hänvisar alltmer till föräldraansvaret. Så jag kan tro att barn därför kan vara en mer utsatt grupp än vuxna, säger hon.

Så fungerar LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns för att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadvillkor.

Lagen ger människor rätt till den hjälp som behövs för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Försäkringskassan tar hand om personliga assistans om det finns behov för mer hjälp än 20 timmar i veckan.

Om behovet bedöms vara 20 timmar eller mindre per vecka är det hemkommunen som får ansvar för omsorgerna, vilket ofta innebär mindre omfattande hjälpinsatser.

Läs mer om LSS

Publicerad: