SAS-profilen Jan Carlzons skattesmäll: 19,4 miljoner kronor

NYHETER

”Fullständigt ofattbart – det är en stöld”

Finansmannen och den tidigare SAS-vd Jan Carlzon har åkt på en skattesmäll.

Skatteverket kräver honom på totalt 19,4 miljoner kronor.

– Det är en stöld av mina tillgångar, säger Jan Carlzon.

Foto: ”Smiter inte” Finansmannen Jan Carlzon är upprörd över domen i kammarrätten. Han måste nu betala in 19,4 miljoner kronor i skatt. ”Det handlar inte om att smita från skatten utan det är ett brukligt sätt när det gäller kapitalförsäkringar. Vi kommer att söka resning”, säger han.

I onsdags kom kammarrättens dom som än en gång slår fast att Jan Carlzon måste betala in mer skatt för åren 2011 och 2012. Bakgrunden är en aktieaffär som Carlzon gjorde 2004.

– För mig och mina rådgivare är det fullständigt ofattbart. Personligen måste jag jämföra det med en stöld av mina tillgångar, säger Jan Carlzon.

Sålde sitt bolag

2004 sålde Jan Carlzons belgiska bolag Kelang en aktieportfölj till Carlzons kapitalförsäkring. Affären betalades inte i pengar utan det skrevs ett skuldebrev.

Jan Carlzon blev alltså, genom sin kapitalförsäkring, skyldig sitt belgiska bolag 28 miljoner kronor plus ränta. I ett avtal skrevs också att skulden skulle förhålla sig till värdet av aktieportföljen och till en början gick aktierna bra men tappade sedan i värde.

Samtidigt har skuldebrevet enligt Skatteverkets utredning vandrat mellan flera bolag kopplade till Jan Carlzon. Under tiden har skulden skrivits ned från 36 miljoner kronor till 12 miljoner kronor.

Skulden minskade

Skulden har minskat vid två tillfällen med 6,9 respektive 18,4 miljoner kronor. Det är dessa pengar som Jan Carlzon nu efterbeskattas för.

Skatteverket menar att när skulden minskat har Jan Carlzon tjänat på det. Nedskrivningen ska ses som en utdelning, enligt Skatteverket.

”Pengar jag inte haft”

– Det som har hänt är att jag förlorat värden i kölvattnet av finanskrisen. Det är alltså förlusterna som ska beskattas. Pengar som jag inte har haft. Det är fullständigt osannolikt, man ska inte betala skatt på förluster, säger Jan Carlzon.

Men både kammarrätten och förvaltningsrätten anser att Skatteverket gjort en korrekt bedömning.

Därför måste Jan Carlzon betala ytterligare 13,9 miljoner kronor i skatt för åren 2011 och 2012. Han har även fått skattetillägg, en form av straffavgift, på cirka 5,5 miljoner kronor. Totalt hamnar notan på runt 19,4 miljoner kronor.

– Vi kommer att söka resning hos Högsta förvaltningsdomstolen, säger Jan Carlzon.

Vad kan du säga om upplägget på aktieaffären som ni gjorde?

– Det var inga konstigheter med det. Det handlar inte om att smita från skatter utan det är ett brukligt sätt när det gäller kapitalförsäkringar. Jag vill inte gå in i någon argumentation. Vi kommer söka resning, mer än så vill jag inte säga.

Om Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljar Jan Carlzons överklagan har han 30 dagar på sig att betala.

Detta har hänt

2004: Carlzons bolag Kelang överför aktier till hans kapitalförsäkring mot ett skuldebrev på 28 miljoner kronor.

2010: Carlzons skuld uppgår till 36 miljoner kronor.

2013: Skuldebrevet som överförts mellan flera av Carlzons bolag är nu värt 12 miljoner kronor. Skulden har alltså minskat utan att Carlzon har betalat av den.

2014: Skatteverket beslutar att Carlzon ska betala mer skatt för åren 2011 (3,8 miljoner) och 2012 (10 miljoner kronor).

2015: Carlzon överklagar Skatteverkets beslut men förvaltningsrätten går på Skatteverkets linje.

2016: Förvaltningsrättens dom överklagas, men även kammarrätten dömer till Carlzons nackdel.