Gapet mellan rika och fattiga ökar

NYHETER

Enligt en ny studie har den rikaste tiondelen av svenskarna ökat sin andel av landets samlade förmögenhet – samtidigt som de fattiga blivit allt mer skuldsatta.

– Det är inte den yttersta toppen som drar ifrån, utan det verkar vara förmögenhetsägare i gruppen därunder. Framförallt folk med stora bostadsrätter, värdefulla hus och med pengar på banken, säger professor Daniel Waldenström vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), som bland andra ligger bakom studien, till TT.

Fattiga mer skuldsatta

Enligt den nya forskningen ökade den rikaste tiondelen av svenskarna sin andel av landets samlande förmögenhet 2007 till 2012 från 19,2 procent till 21,7 procent.

Forskarna har på grund av den sedan tidigare avskaffade förmögenhetsskatten dock fått gå bakvägen och titta på taxerade kapitalinkomster och fastighetstaxering istället. Studien mäter därför snarare trender än nivåer, poängterar Waldenström.

– Men vi tror på trenden. Förmögenhetsskillnader verkar ha ökat, framför allt under åren kring finanskrisen.

För tre tiondelar av svenskarna har skulderna under samma period dock överstigit tillgångarna.

– Folk utan kapital blir mer skuldsatta, de tar ut pengar från banken. Det är grundorsakerna till varför vi ser ökningen under 2008 och 2009.

Löneinkomster påverkar

Finanskrisen bidrog sannolikt med ökad arbetslöshet och osäkerhet på tillgångsmarknaderna, menar Waldenström som ser en möjlig förklaring mellan politikskiftet i Sverige och de ökade skillnaderna.

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson bedömer å sin sida att mycket av de ökade förmögenhetsklyftorna kan förklaras av de senaste årens låga ränteläge som ökat värdet på tillgångar, speciellt bostäder, men även aktier. Å andra sidan har dessa relativt rika människor samtidigt fått sämre avkastning på tillgångarna – så frågan är om de blivit rikare i verklig mening, resonerar Hansson.

Politiskt har sänkt fastighetsskatt och slopad förmögenhetsskatt också påverkat genom att det eldat på värdet av olika tillgångar. Även löneinkomster påverkar. Den nya regeringen har ökat progressiviteten i skatteskalan, det vill säga välbetalda betalar en högre procentsats i skatt.

– Men sånt tar tid innan det ger utslag på förmögenheterna, säger Hansson till TT.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM