Åklagare: Byggfusk höjde dödstalen vid jordbävningen i Italien

NYHETER

Billiga cementbalkar kan vara orsaken till att så många hus rasade

Foto: GREGORIO BORGIA
Ett hus i Sommati, nära Amatrice i centrala Italien.

Billiga och illa genomförda renoveringar i strid med byggnadsregler kan delvis förklara de höga dödstalen i samband med jordskalvet i Italien, enligt åklagaren Giuseppe Saieva som utreder katastrofen.

– Om byggnaderna konstruerats som de görs i Japan så hade de inte kollapsat, säger han till La Repubblica.

Flera experter har lyft fram det utbredda bruket av relativt billiga cementbalkar vid utbyggnader och renoveringar som en möjlig delförklaring till att så många hus rasade i skalvet. De tunga och mindre flexibla balkarna kan bli dödliga om de lossnar vid ett skalv eftersom de riskerar att krossa äldre, underliggande väggar.

Närmare 300 människor miste livet i skalvet, som hade en magnitud på 6,2. Uppskattningsvis 2 500 italienare förlorade sina hem. Räddningsarbetet pågår ännu, men hoppet om att hitta någon vid liv har falnat. Ingen människa har grävts ut levande ur rasmassorna sedan i onsdags kväll.