Oklart varför skarpladdad robot skenade

Fem möjliga förklaringar till att robot slog ned vid Barnens Ö

STOCKHOLM (TT)

Det är fortfarande oklart hur en skarpladdad luftvärnsrobot kunde skena och hamna i närheten av barnkolonin Barnens ö på Björkö i Stockholms skärgård för en månad sedan.

Enligt en första lägesrapport som Försvarets Materielverk gjort finns fem olika förklaringar.

En klocka i roboten kan ha stannat för att sedan starta igen. Fel i accelerometern eller i drivmotorn är två andra möjligheter. Spänningsbortfall i roboten eller att batterispänningen sjunkit är ytterligare två. Försvarets Materielverk (FMV) och vapentillverkaren Bofors kommer att fortsätta undersökningen för att exakt fastställa orsaken.

Under tiden har Bofors på FMVs uppdrag börjat undersöka om så kallad återantändning av drivmotorn kan förhindras genom en säkerhetskrets som bryter tändkedjan om drivmotorn inte fungerar som den ska.

Roboten sköts iväg från Väddö skjutfält vid en övning den 30 maj. Vid avfyrning tände startmotorn varpå roboten lämnade robotröret som den skulle. Däremot tände inte drivmotorn som ska föra roboten vidare mot målet vilket gjorde att roboten efter 150 meter hamnade i vattnet. Efter några sekunder tände drivmotorn och roboten kom upp ur vattnet men med ändrad riktning och utan kontroll.

Därpå slog den ner på Björkö och splittrades i delar som spreds över ett område på 20 gånger 30 meter. Ingen människa kom till skada. Enligt rapporten finns inget att anmärka mot skytten eller systemet i övrigt.

TT