Galna byråkratin – för att köpa en ny blyertspenna

Foto: Stefan Jerrevång
Annelie Carlsson.

avStaffan Dickson

NYHETER

Hur många handläggare krävs det för att köpa en blyertspenna?

Vårdbiträdet Annelie Carlsson, 56, har tröttnat på byråkratin inom hemtjänsten.

– Det är som en Norgehistoria, säger hon.

Tipsa | Aftonbladet

När Annelie Carlsson började arbeta inom hemtjänsten var det de personliga mötena över generationsgränserna som lockade.

Men 25 år senare har jobbet förändrats. Kontrollapparaten över de anställda har växt och så sent som i fjol infördes det elektroniska rapporteringssystemet ParaGå för all hemtjänstpersonal i Stockholms stad. De anställda måste numera stämpla in och ut hemma hos varje pensionär med hjälp av en mobiltelefon med GPS.

”Se förändring nästa år”

I en debattartikel i Dagens Arena skriver hon att byråkratin i hemtjänsten nu har gått för långt. Bara att köpa en blyertspenna (se exemplet nedan) till en pensionär kan bli en enorm apparat som måste gå genom ett flertal handläggare och chefer, skriver Annelie Carlsson i debattartikeln.

– Jag tänkte på den där historien om hur många norrmän det går åt för att skruva i en glödlampa. Jo, en norrman som håller i glödlampan och fyra som snurrar på honom eller något sådant. I stället för att jag bara kan pinna iväg och köpa den här pennan måste jag ha ett myndighetsbeslut för den här detaljen. Jag tog med en penna hemifrån i stället.

Äldreborgarråd Clara Lindblom (V) säger att detaljstyrningen delvis beror på det i Stockholms stad finns över 200 hemtjänstaktörer.

– Därför har man sett ett behov av att se till att alla utförare faktiskt gör det de ska och att alla pensionärer får den tid de har rätt till. Problemet är att alla aktörer förutsätter en enorm kontrollapparat, och då blir det så att man detaljreglerar varje enskild minut i hemtjänstinsatserna.

Hon säger att Stockholms stad arbetar för en förändring.

– Vi ska se över hela hemtjänstens organisation i Stockholms stad. Syftet är just att betydligt öka individens inflytande över sina egna hemtjänstttimmar. Vi ska kunna se förändring redan nästa år.

”Lägger själva sina scheman”

Liknande kontrollsystem som det i Stockholm har införts på andra håll i landet. Men enligt Annelie Carlsson finns det en ort som går emot strömmen.

– I Skönsmon i Sundsvalls kommun har man låtit vårdbiträdena tillsammans med pensionärerna ta fram ett bättre system. Personalen där lägger själva sina scheman. Många äldre är oroliga eftersom det ofta kommer väldigt många olika personer från hemtjänsten. Men om personalen själva får vara med och lägga schemat kan man förhindra det. De äldre blir tryggare och personalen som får styra mer över sin arbetssituation mår bättre.

Äldreborgarråd Clara Lindblom säger att även Stockholms stad blickar mot Skönsmon.

– Där fattar biståndshandläggaren bara beslut om en tidsram, därefter är det den enskilde, den äldre, som tillsammans med sin kontaktperson inom hemtjänsten själv kan bestämma hur hemtjänstinsatserna ska fördelas.

ARTIKELN HANDLAR OM