HD-beslut om kritiserad sexfilmsdom

Publicerad:

NYHETER

Pojkvännen filmade samlaget i smyg och lade ut bilderna på två porrsajter.

Högsta domstolen (HD) ändrar hovrättens dom och höjer skadeståndet till 76 000 kronor.

Skadeståndet han dömdes att betala av tingsrätten, 136 000 kronor, sänktes i Göta hovrätt till 31 000 vilket fick den 18-åriga kvinnan att vända sig till Högsta domstolen.

”Obetydligt genomslag”

Skaraborgs tingsrätt ansåg att kvinnan utsatts för en mycket allvarlig kränkning av sin integritet. Göta hovrätt tillstod att de uppgifter som pojkvännen lämnat visserligen har varit nedsättande för kvinnans anseende men motiverades sig också så här i den efteråt skarpt kritiserade domen:

"Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. I linje med att härskande etiska och sociala värderingar ska utgöra utgångspunkten vid bedömningen av en kränkningsersättnings storlek bör detta förhållande ges ett inte obetydligt genomslag vid hovrättens prövning".

TT

Publicerad: