Expert: Kan ha hittat något

avOlof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4

Försvaret har hävt avspärrningen på vattnet i Stockholms skärgård.

Enligt experter kan det bero på att "målet är uppnått".

– Man har hittat något och kunnat bekräfta det. Eller så fortsätter man att leta, säger Stefan Ring, militärstrategisk expert vid Försvarshögskolan.

Tipsa | Aftonbladet

Försvarsmakten spärrade under måndagen av Stockholms skärgård. Inga båtar fick komma närmare 10 000 meter från den pågående insatsen och flygrestriktioner infördes.

Senare hävdes restriktionen på vattnet.

– Det var en tillfällig restriktion. Chefen på plats har mandat att sätta upp avspärrningar men vi kommenterar inte varför de fanns där, säger Marie Pilsäter på Försvarsmaktens informationsavdelning.

Det finns fortfarande en restriktion på flyg som innebär att inga civila flyg får färdas lägre än 900 meter. Försvarets insats fortsätter samtidigt med oförminskad styrka.

Att Försvarsmakten införde avspärrningar tolkar Stefan Ring på två sätt. Antingen behöver man vara ifred och vill undvika störningsljud från andra båtar.

– Eller förberedde man en vapeninsats, säger han.

Att restriktionen nu är hävd kan ha två förklaringar:

– Målet kan vara uppnått - man har hittat något och kunnat bekräfta det. Eller så fortsätter man att leta, säger han.

"Ubåten kan ha smitit"

Göran Frisk, tidigare ubåtsjägare, tycker det är "mycket intressant" att restriktionen på vattnet är hävd.

– Förbuden hade man för att undvika att man störde en vapeninsats. Har man hävt det har man konstaterat att man inte hade någon kontakt, eller till och med konstaterat att ubåten har smitit.

Hur tolkar du det?

– Jag skulle tro att man har gått ner i en spaningsfas. Man har konstaterat att man inte har något skarpt läge, och letar nu i större områden.

Kan det ha genomförts en vapeninsats?

– Det tror jag inte. Då hade man anmält det direkt. Förr i världen när vi gjort vapeninsats var moment ett att man skickade information till högkvarteret.

Försvarsmakten vill inte kommentera varför restriktionen är hävd eller något om den pågående insatsen.

Publicerad: