Lagändring ska sätta stopp för liknande fall

NYHETER

Förslag: avtjäna resten av straffet efter vård

Även psykiskt störda brottslingar ska dömas till fängelse, där de först får vård och sedan får sitta av resten av strafftiden.

Det föreslår en kommitté som regeringen tillsatt.

Nu närmar sig ett regeringsbeslut om det kontroversiella förslaget.

I dag döms en brottsling till fängelse bara ifall han eller hon är psykiskt frisk. Är diagnosen att brottslingen är störd utdöms istället rättspsykiatrisk vård. När personen friskförklarats släpps denne fri.

I snitt vårdas en mördare på rättspsyk i fem år. Det innebär att de dömda får betydligt lägre strafftid än de som döms till fängelse, visar en undersökning från Socialstyrelsen. Mördare som döms till livstids fängelse sitter inlåsta uppemot 20 år.

Resten fängelsestraff

För två år sedan kom Psykansvarskommitténs förslag som innebär att även den som är psykiskt störd ska kunna dömas till fängelse. I fängelsestraffet ingår psykiatrisk vård men när den dömde friskförklarats ska resten av straffet ändå avtjänas.

Förslaget är högaktuellt efter domen mot Anna Lindhs mördare.

– Det går inte att anpassa lagen efter ett särskilt fall. Psykansvarskommitténs förslag innehåller både fördelar och nackdelar, säger justitieminister Thomas Bodström till Dagens Nyheter.

Ställningstagande i höst

Det är ett omtvistat förslag. Många av de grova våldsverkarna är återfallsförbrytare och dessa skulle då hindras för att komma ut i samhället för tidigt. Men fängelset är å andra sidan ingen bra miljö för den som nyss friskförklarats från en psykisk sjukdom.

– Vi arbetar med förslaget, men det är svåra överväganden. Under hösten ska vi ta ställning till förslaget, säger Bodströms pressekreterare Linda Romanus till aftonbladet.se.

"Måste komma reform"

Christian Diesen, professor i processrätt på Stockholms universitet, tycker att psykkommitténs förslag är bra och tror att regeringen kommer att gå på kommitténs linje.

- Det måste komma en reform och jag tror att det kommer att göra det inom ett år, säger han.

Huvudlinjen i ett ny lag blir att alla ska ha ett tidsbestämt straff, tror han. Det kan dock innebära förändringar av bergreppet livstid. I dag är livstids fängelse omkring 20 år för en frisk brottsling, medan det för en sjuk kan innebära att man vårdas hela livet.

- Då blir det inte lika för alla. Man kanske måste ta bort begreppet livstid och sätta en gräns, säger han.

Fler ska få vård

Enligt förslaget som psykkommittén lagt fram är det inte självklart att en brottsling som friskförklarats ska sitta av resten av sitt straff i fängelse.

- I betänkandet står det att eftersom en fängelsevistelse kan spoliera resultatet av en bra vård så kan man även välja andra åtgärder, säger Helen Uliczka, ledamot i kommittén.

Det kan till exempel vara ett behandlingshem, missbrukarvård, öppen anstalt, fotboja eller tvångsåtgärder inom frivården, till exempel medicinering.

- Tanken är att vårdbehovet ska följa påföljden i högre grad. Det skulle också betyda att fler får vård. I dag är gränsen så hård för vilka som ska få vård, säger hon.

Det kan bli dyrare än i dag, men Uliczka understyker att även brotten och fängelsevistelsen kostar.

Tove Wennergren